ECTS - - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Programın amacı kuvvetli bilimsel ve teknolojik bilgiye, araştırma-geliştirme ve mühendislik problemleri çözme yaklaşımına, üretim ve uygulama öngörü ve becerilerine sahip, çevre ve toplum bilinci olan Metalurji ve Malzeme Mühendisleri yetiştirmektir. Ders programı bu amaca yönelik olarak hazırlanmıştır ve sınıf çalışmaları Metalografi, Isıl İşlem, Mekanik Test, Döküm, Alaşımlama ve Katılaştırma, Malzeme Seçim, Hesaplama ve Simülasyon, Seramik Kompoziti Polimer Kompozit Biyomalzeme, Korozyon ve Yüzey İşlemleri, Tahribatsız Muayene ve Üretim Metalurjisi laboratuvarlarında yapılan çalışmalar ile desteklenmektedir.