AKTS - Malzemelerde Faz Dönüşümleri ve Kinetik Süreçler

Malzemelerde Faz Dönüşümleri ve Kinetik Süreçler (MATE313) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Malzemelerde Faz Dönüşümleri ve Kinetik Süreçler MATE313 3 0 0 3 5.5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATE 202
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencileri malzemelerdeki faz dönüşümleri bilgisiyle donatmak. Öğrencilere katılardaki difüzyon mekanizmaları öğretmek. Yüzey enerjisi, ara yüz çeşitleri ve faz dönüşümlerindeki rollerini öğretmek. Difüzyonla ve difüzyonsuz gerçekleşen faz dönüşümlerini öğretmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Katılardaki ara yer ve yer alan yayınımının anlaşılması.
  • Yüzey enerjisi, ara yüzey çeşitleri ve katılardaki fonksiyonlarının öğrenilmesi.
  • Faz dönüşümü çeşitlerinin, fazların çekirdeklenme ve büyümesinin öğrenilmesi.
  • Difüzyonla ve difüzyonsuz gerçekleşen faz dönüşümlerinin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Denge termodinamiğinin gözden geçirilmesi, katılarda yayınım, yüzey ve arayüzey enerjileri, kristal arayüzeyleri ve hareketi, kimyasal reaksiyon hız teorisi; fazların çekirdeklenme ve büyümesi, yayınımlı ve yayınımsız faz dönüşümleri ve içyapı gelirişimi, spinodal ve düzen-düzensizlik dönüşümleri, çökelme ve irileşme, martensitik dönüşümler; faz

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Termodinamik ve Faz Diyagramları - 1 1-49
2 Termodinamik ve Faz Diyagramları - 2 1-49
3 Ara yer Yayınımı 60-75
4 Yer alan Yayınımı 75-94
5 Tek Fazlı Katılarda Ara yüzler (Tane sınırları) 110-141
6 Fazlar Arası Ara yüzler 142-175
7 Yüzey enerjisi ve gerinim enerjinsin ikinci faz taneciğin denge şekli üzerine etkileri 110-185
8 Çökelti Çekirdeklenmesi 185-206
9 Çökelti Büyümesi 263-290
10 Yaşlanmayla Sertleşen Alaşımlarda Çökelme 291-325
11 Ötektoid Dönüşümler - 1 326-349
12 Ötektoid Dönüşümler - 2 326-349
13 Kütlesel Dönüşümler ve Düzenleşim Dönüşümleri 349-366
14 Yayınımsız Faz Dönüşümlerinin Özellikleri 382-396
15 Martensit Çekirdeklenme ve Büyümesi 397-416
16 Demir Bazlı Martensitlerin Menevişlenmesi 417-437

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Phase Transformations in Metals and Alloys, Second Edition, David A. Porter and Kenneth E. Easterling, CRC, 1992.
Diğer Kaynaklar 2. Fundamentals of Physical Metallurgy, John D. Verhoeven, Wiley, 1975.
3. Physical Metallurgy Principles, R. Abbaschian and R.E. Reed-Hill, CL-Engineering, 2008.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi X
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi X
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama X
8 Etkin iletişim kurma becerisi X
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim X
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma X
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 13 26
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 130