AKTS - Örgütlerarası İlişkiler

Örgütlerarası İlişkiler (MAN441) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Örgütlerarası İlişkiler MAN441 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Şule Tuzlukaya
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı örgütlerarası ilişkilerin yönetimine dair yapısal konuları tanıtmaktır. Ayrıca, güç ve bağımlılık, gücün temelleri, güç taktikleri gibi konulara odaklanılmaktadır. F
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Örgütlerarası ilişkilere dair kuramsal geriplan hakkında anlayış oluşturmak
  • Örgütlerarası ilişkilerin analiz edilmesinde kullanılan model ve kuramların öğrenilmesi
  • Örgütlerarası ilişkileri tanımlama ve yönetme
Dersin İçeriği Bu ders örgütlerarası ilişkilere odaklarak bu ilişkilerin örgütlerin etkililiklerini nasıl arttırdığına odaklanmaktadır. Ayrıca, bu ders örgütlerarası ilişkilerin örgütlerarasında ağların oluşmasına etkisine de odaklanmaktadır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Örgüt Konusuna giriş Ders Notları
2 Örgüt Konusuna Giriş Ders Notları
3 Örgütlerarası İlişkiler Ders Notları
4 Örgütlerarası ilişkiler Ders Notları
5 İşlem Maliyeti Teorisi Ders Notları
6 Asil-Vekil Teorisi Ders Notları
7 Ara Sınav
8 Kaynak Bağımlılık Kuramı Ders Notları
9 Kurumsal Kuram Ders Notları
10 Sosyal Ağdüzenekleri Kuramı Ders Notları
11 Örgütsel Çevre Ders Notları
12 Örgütlerarası Stratejiler Ders Notları
13 Girişimcilik, Inovasyon ve Örgütlerarası İlişkiler Ders Notları
14 Girişimcilik, Inovasyon ve Örgütlerarası İlişkiler Ders Notları
15 Örnek olay çalışması Ders Notları
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Ders Notları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0