AKTS - Yükselen Teknolojiler

Yükselen Teknolojiler (SE426) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yükselen Teknolojiler SE426 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilişimle ilgili yeni ve yükselen teknolojilerin temel ilkelerini öğretmektir. Yeni ve yükselen teknolojiler ve onların bilişim sistemlerine, iş ve topluma etkisi belirlenecek, araştırılacak, tartışılacak ve değerlendirilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilişim uzmanları için yükselen teknolojileri izlemenin neden önemli olduğunu açıklama
  • Yenileşimin nasıl oluştuğu ve yeni teknolojilerin nasıl doğaladığını açıklama
  • Bazı güncel yükselen teknolojilerin artılarını, eksilerini ve geleceklerini tartışma
  • Yükselen teknolojileri belirlemek ve değerlendirmek için gerekli araştırma yeteneklerini gösterme
  • Seçilen bir yükselen teknolojiyi, bağımsız bir araştırmaya dayanarak tartışma
Dersin İçeriği Yükselen teknoloji nedir, bozucu teknolojiler, bozucu teknolojilerin belirlenmesi, 3-boyutlu yazıcı devrimi, teknolojinin evrimi, yenileşimin doğası, birleştirme ve yapı, olaylar, alanlar ve sorun çözümü, teknolojilerin kökeni, teknolojik devrim, ekonomik devrim, öngörüleme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yükselen teknolojinedir? Dersnotları
2 Bozucu Teknolojiler Dersnotları
3 Bozucu Teknolojilerin Belirlenmesi Dersnotları
4 3-boyutlu Yazıcı Devrimi Dersnotları
5 Teknolojinin Evrimi Dersnotları
6 Yenileşimin Doğası Dersnotları
7 AraSınavı
8 Birleştirme ve Yapı Dersnotları
9 Olaylar Dersnotları
10 Alanlar ve Sorun Çözümü Dersnotları
11 Teknolojilerin Kökeni Dersnotları
12 Teknolojik Devrim Dersnotları
13 Ekonomik Devrim Dersnotları
14 Öngörüleme Dersnotları
15 Öngörüleme Dersnotları
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Notlar ve çevrimiçi kaynaklar sağlanacaktır. Course Notes and online resources will be provided
Diğer Kaynaklar 2. 1. W. Brian Arthur, The Nature of Technology: What It Is and How It Evolves, Free Press, 2009, 978-1-4165-4405-0.
3. 2. Chris Anderson, Makers: The New Industrial Revolution, Crown, 2012, 978-0-307-72095-5

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama 16 2 32
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler 3 4 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 122