AKTS - Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş ve Malzeme Endüstrisi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş ve Malzeme Endüstrisi (MATE103) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş ve Malzeme Endüstrisi MATE103 2 0 0 2 2
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Malzemelerin ve Malzeme Mühendisliğinin çağdaş toplum ve uygarlığa etkisi; malzemelerdeki teknolojik gelişimin insan uygarlığını nasıl etkilediğinin; malzeme mühendisliğindeki temel ilkelerin, kavramların ve terminolojinin; malzemelerde içyapı-özellik ve üretim süreçleri ilişkilerinin temellerinin anlaşılmasını ve Türkiye’deki ana malzeme üretim sanayi kuruluşlarının tanınmasını amaçlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Malzeme Mühendisliğindeki ana terminoloji
  • Malzeme Mühendisliğinin temel kavram ve ilkeleri
  • Malzeme özellik ve karakteristiklerinin çağdaş mühendislik tasarımlarında; sorunlar ve/veya yeni icatlar için fırsatlar, ve/veya teknolojik ilerlemeye sınırlar koymaları nedeniyle nasıl önemli olduğunun anlaşılması
  • Türkiye’de mevcut ana malzeme sanayii ve Yurtiçi ve Yurtdışı iş olanaklarının anlaşılması.
Dersin İçeriği Malzeme mühendisliği ve Türkiye?de mevcut malzeme sanayiinin tanıtılması; çağdaş toplumda malzemelerin önemi ve malzemelerin insan uygarlığının gelişmesindeki etkisi; malzeme içyapı-özellik ve üretim süreçleri arasındaki ilişkiler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mühendislik Nedir, Mühendislik Filozofisi Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
2 Malzemeler ve Uygarlık Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
3 Malzemelerin Sınıflandırılması Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
4 Malzemeler & Mühendislik & Tasarım Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
5 Malzemelerin temel yapıları Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
6 Malzemelerin temel özellikleri Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
7 İçyapı – Özellik – İmalat Prosesi arasındaki temel ilişkiler Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
8 Malzeme Türleri ve türlerin genel özellikleri Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
9 Ara Sınav Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
10 Malzeme Üretim Süreçlerinin kısa Tanıtımı (Demir-Çelik üretimi, Döküm) Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
11 Malzeme Üretim Süreçlerinin kısa Tanıtımı (Haddeleme, Dövme, Ekstrüzyon, Sac Metal Şekillendirme) Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
12 Türkiye ana malzeme sanayii (demir-çelik ve demirdışı metal üretim, döküm sanayileri) Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
13 Türkiye ana malzeme sanayii; (metal şekillendirme, otomotiv, savunma ve havacılık sanayileri)
14 Fabrika Gezisi
15 Dönem Ödevi Sunumları
16 Dönem Ödevi Sunumları

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. The Coming Of Materials Science, R.W. CAHN, Pergamon, 2001.
2. Materials Science & Engineering, 9E, W.D. Callister & D.G. Rethwisch, Wiley, 2014.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi X
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi X
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama X
8 Etkin iletişim kurma becerisi X
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim X
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma X
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 4 4
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 58