AKTS - Olasılık ve İstatistik

Olasılık ve İstatistik (IE220) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Olasılık ve İstatistik IE220 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Burcu DEVRİM İÇTENBAŞ
Course Assistants
Dersin Amacı Öğrencilerin istatistiksel teknikler gerektiren pratik mühendislik problemlerini çözebilmelerini sağlayacak temel olasılık ve istatistik kavramlarını öğrenmeleri
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci olasılık teoresinin temel kavramlarını kavrayacak, bunları mühendislik problemlerinde kullanabilecektir.
  • Öğrenci, istatistiğin değişik mühendislik alanlarındaki uygulamalarını kavrayacak ve bunları geliştirebilecektir.
  • Öğrenci gerçek hayat süreçlerini ve problemlerini istatistiksel uygulamalar kullanarak değerlendiribilecek ve çözecektir.
  • Öğrenci, istatistiksel analizleri uygun bir istatistiksel paket program kullanarak gerçekleştirebilecektir.
Dersin İçeriği Olasılığa ve istatistiğe giriş, rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları, beklenen değer, örnekleme dağılımları, bir ve iki örneklem tahmin problemleri, hipotez testleri, basit doğrusal regresyon.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Olasık ve istatistiğin mühendislikteki kapsamı [1] sayfalar 1-15
2 Tanımlayacı istatistikler- Sayısal özet [1] sayfalar 191-214
3 Tanımlayacı istatistikler- Grafiksel özet [1] sayfalar 191-214
4 Olasılık [1] sayfalar 17-57
5 Olasılık [1] sayfalar 17-57
6 Rassal değişkenler [1] sayfalar 67-74 [1] sayfalar 108-114
7 Ara sınav 1
8 Kesikli olasılık dağılımları [1] sayfalar 79-97
9 Sürekli olasılık dağılımları [1] sayfalar 116-127
10 Örnekleme dağılımları [1] sayfalar 223-231
11 Nokta ve aralık tahmini [1] sayfalar 253-263
12 Nokta ve aralık tahmini [1] sayfalar 253-263
13 Hipotez sınamaları [1] sayfalar 283-314
14 Ara Sınav 2
15 İki örneğin karşılaştırılması [1] sayfalar 351-368
16 Basit doğrusal regresyon [1] sayfalar 401-440

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Montgomery, D.C., and Runger, G.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, John Wiley and Sons, Inc., 4th Edition, June 2006.
Diğer Kaynaklar 2. Walpole, R.E. , Myers, R.H., Myers, S.L. an Ye, K., Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Prentice Hall, 8th edition, 2007.
3. Milton, J.S. and Arnold, J.C., Introduction to Probability and Statistics: Principles and Applications for Engineering and the Computing Sciences, McGraw-Hill, 4th edition, 2002.
4. Ross, S., Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Academic Press, 3rd edition, 2004.
5. Triola, M.F., Essentials of Statistics, Addison Wesley,2nd edition, 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 3 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 125