AKTS - Malzeme Mühendisliğinin Temelleri

Malzeme Mühendisliğinin Temelleri (MATE201) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Malzeme Mühendisliğinin Temelleri MATE201 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATE 103, bölüm onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Malzemelerin sınıflandırılmasını öğretmek. Öğrencilere katıların yapısını ve bulunabilecek yapısal hataları göstermek. Yayınım (difüzyon) olayını ve malzemelerin termal özelliklerini öğretmek. Öğrencilere tekli ve ikili faz diyagramlarını öğretmek. Metal alaşımlarında gerçekleşen faz dönüşümleri öğretmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Malzemelerin sınıflandırılmasının, ısıl, elektrik, manyetik ve optik özelliklerinin öğrenilmesi.
  • Kristal katıların yapısının ve bulunabilecek hata çeşitlerinin öğrenilmesi.
  • Katılardan yayınım olaylarının öğrenilmesi.
  • Tekli ve ikili faz diyagramlarının öğrenilmesi.
  • Metal alaşımlarında gerçeklesen faz dönüşümlerinin anlaşılması.
Dersin İçeriği Malzemelerin sınıflandırılması, katılarda atomik bağlar, kristal malzemelerin yapısı, kristal sistemler, kristal katılarda yapısal hatalar, katılarda difüzyona giriş, tekli ve ikili sistemlerde faz dengesi, ikili faz diyagramları, faz dönüşümlerine giriş, metal alaşımlarının ısıl işlemi, malzemelerin ısıl özellikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Malzeme Bilimine Giriş Ders kitabının ve ders notlarının ilgili sayfaları
2 Atomik Yapı ve Atomlar Arası Bağlar Ders kitabının ve ders notlarının ilgili sayfaları
3 Kristal katıların yapısı-1 Ders kitabının ve ders notlarının ilgili sayfaları
4 Kristal katıların yapısı-2 Ders kitabının ve ders notlarının ilgili sayfaları
5 Kristal katıların yapısı-3 Ders kitabının ve ders notlarının ilgili sayfaları
6 Katılardaki Hatalar Ders kitabının ve ders notlarının ilgili sayfaları
7 Katılardaki Hatalar Ders kitabının ve ders notlarının ilgili sayfaları
8 Malzemelerin Isıl Özellikleri Ders kitabının ve ders notlarının ilgili sayfaları
9 Ara Sınav 1
10 Yayınım- Difüzyon Ders kitabının ve ders notlarının ilgili sayfaları
11 Metallerde Faz Dönüşümleri-1 Ders kitabının ve ders notlarının ilgili sayfaları
12 Metallerde Faz Dönüşümleri-2 Ders kitabının ve ders notlarının ilgili sayfaları
13 Ara Sınav 2
14 Metallerde Faz Dönüşümleri-1 Ders kitabının ve ders notlarının ilgili sayfaları
15 Metallerde Faz Dönüşümleri-2 Ders kitabının ve ders notlarının ilgili sayfaları
16 Metal Alaşımları ve Isıl İşlem Ders kitabının ve ders notlarının ilgili sayfaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Materials Science & Engineering, An Introduction, 9E, W.D. Callister, John Wiley & Sons, 2014.
Diğer Kaynaklar 2. Foundations of Materials Science and Engineering, 5E, W.F. Smith, McGraw - Hill, 2010.
3. The Science & Engineering of Materials, 6E, D.R. Askeland and P.P. Fulay, Thomson, 2010.
4. Elements of Materials Science & Engineering, 6E, L.V. Vlack, Addison-Wesley, 1989.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi X
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi X
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama X
8 Etkin iletişim kurma becerisi X
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim X
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma X
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 11 22
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 24 24
Toplam İş Yükü 125