AKTS - Mezuniyet Projesi

Mezuniyet Projesi (MATE420) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mezuniyet Projesi MATE420 1 4 0 3 9
Ön Koşul Ders(ler)i
MATE 419. MATE 419'a ek olarak, i) öğrenci bu dersin alındığı dönem dahil olmak üzere en fazla iki yarıyıl içerisinde mezun olmaya hak kazanmalı ve ii) birinci ve ikinci yıl derslerinin tümünün alınmış ve başarılı olunmuş olması gerekir. Ancak, bu gereklilik, MATE dışındaki birinci ve ikinci sınıf derslerinin en fazla 3 tanesi için feragat edilebilir ve bu durum bölümün onayına tabiidir.
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı Malzeme Mühendisliği son sınıf öğrencilerinin bolum öğretim üyesi tarafından danışmanlığı yapılan bir projede çalışmasını sağlamaktır. Öğrenciler takim halince veya bireysel çalışarak metalürjik/malzeme süreç ve test sistemleri dizaynı, malzeme modelleme, özel mühendislik uygulamaları için malzeme secimi, fizibilite analizi uygulamaları gibi konulardan edindikleri bilgileri uygulama sansı bulurlar
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir çalışma planını takip ederek araştırma yapma becerisi.
  • Araştırma rapor hazırlama ve sunumunda tecrübe edinilmesi.
  • Takım çalışması yapabilme tecrübesi edinilmesi.
Dersin İçeriği Metalürjik/malzeme süreç ve test sistemleri dizaynı, malzeme modelleme, özel mühendislik uygulamaları için malzeme seçimi, fizibilite analizi vb konularda edinilen bilgilerin uygulamaları üzerine bölüm öğretim üyesince danışmanlığı yapılan mezuniyet projesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bir önceki dönem (MATE 419) gerçekleştirilen ilerlemenin gözden geçirilmesi.
2 Proje çalışma planının hazırlanması.
3 Proje çalışması ve proje danışmanı ile değerlendirme
4 Proje çalışması ve proje danışmanı ile değerlendirme
5 Proje çalışması ve proje danışmanı ile değerlendirme
6 Proje çalışması ve proje danışmanı ile değerlendirme
7 Proje çalışması ve proje danışmanı ile değerlendirme
8 Donem içi proje ilerleme raporunun teslimi
9 Proje çalışması ve proje danışmanı ile değerlendirme
10 Proje çalışması ve proje danışmanı ile değerlendirme
11 Proje çalışması ve proje danışmanı ile değerlendirme
12 Proje çalışması ve proje danışmanı ile değerlendirme
13 Proje çalışması ve proje danışmanı ile değerlendirme
14 Proje çalışması ve proje danışmanı ile değerlendirme
15 Dönem sonu proje raporunun teslimi
16 Proje ve poster sunumları

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi X
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi X
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama X
8 Etkin iletişim kurma becerisi X
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim X
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma X
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 16 6 96
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler 1 25 25
Raporlar
Ödevler 1 16 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 20 20
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 225