AKTS - Seramikler ve Refrakter Malzemeler

Seramikler ve Refrakter Malzemeler (MATE311) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Seramikler ve Refrakter Malzemeler MATE311 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATE 201 Malzeme Mühendisliğinin Temelleri, Bölüm onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı öğrencilerin seramik ve refrakter malzemelerdeki yapı, özellik ve üretim yöntemleri arasında üçlü bağlantı oluşturmayı anlamalarına yardımcı olmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu derste öğrenciler, seramik ve refrakter malzemelerin yapısını, özelliklerini ve üretim yöntemlerindeki temel prensipleri öğreneceklerdir. Dersin sonunda öğrenciler mühendislik uygulamalarında önemli yer tutan seramik ve refrakter malzemelerin fiziksel, mekanik ve ısıl özellikleri hakkında bilgiye sahip olacaklardır.
Dersin İçeriği Seramiklerin tanımı; ham malzemeler; seramik malzemelerin kristal yapısı ve özellikleri; atomsal bağlanma; faz diyagramları; cam ve cam seramikler; mekanik özellik ve davranışlar; refrakter seramikler; teknik seramikler; yapısal seramikler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Seramiklerin özelliklerine göre tanımları ve sınıflandırmaları Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
2 Geleneksel ve ileri seramiklerin ham malzemeleri Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
3 Seramiklerdeki ikili bileşenler Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
4 Karma kristal yapıları ve bileşimleri Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
5 Cam fazının karakteristiği, cam seramikler Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
6 Faz denge diyagramları; Tek ve çift bileşenli sistemler Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
7 Üç bileşenli faz diyagramları ve sıvı içindeki yoğunluğu Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
8 Geleneksel seramiklerin hazırlanışı ve bileşenleri Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
9 Şekillendirme yöntemleri; plastik şekillendirme, askı döküm, toz basma Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
10 Sinterleme tepkimeleri ve içyapının gelişmesi Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
11 Teknik seramiklerin sinterlemesi; Sinterleme çeşitleri ve yürütücü kuvvet Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
12 Mekanik özellikler; Ölçme teknikleri, Tek taş seramik ve refraktör Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
13 Isıl özellikler; Isıl gerilim, ısıl şok ve ısıl iletkenlik Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
14 Yapısal seramikler; Oksit, karbit, nitrit, boric seramikleri ve bunların kombinasyonları Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
15 Genel gözden geçirme
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Fundamentals of Ceramics; M.W. Barsoum, Institute of Physics, 2003.
2. Modern Ceramic Engineering; D.W. Richerson, 3rd ed. CRC, 2008.
Diğer Kaynaklar 3. Physical Ceramics for Engineers; L. H. Van Vlack, Addison-Wesley, 1964.
4. Introduction to Fine Ceramics; N. Ichinose, John Wiley & Sons, 1987.
5. Introduction to Ceramics; W.D. Kingery, H.K. Bowen, and D.R. Uhlmann, , John Wiley & Sons, 1976.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi X
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi X
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama X
8 Etkin iletişim kurma becerisi X
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim X
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma X
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125