AKTS - Malzeme Karakterizasyonu

Malzeme Karakterizasyonu (MATE318) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Malzeme Karakterizasyonu MATE318 2 2 0 3 5.5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATE 202
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Katıların yapısal karakterizasyonun da kullanılan çeşitli tekniklerin öğretilmesi Kristallografi, saçınım ve kirinim olaylarının temelleri öğretmek. X-ışınları, elektron ve nötron kırınımlarını öğretmek. Faz belirlenmesinden stres analizine kadar x-ışınları kırınımının çeşitli uygulamalarını öğretmek. Malzeme mühendisliğinde kullanılan belli başlı spektroskopi teknikleri öğrencilere göstermek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Katıların yapısal karakterizasyonun da kullanılan çeşitli tekniklerin anlaşılması.
  • Kristallografi, saçınım ve kirinim olaylarının temelleri öğrenilmesi.
  • X-ışınları, elektron ve nötron kırınımlarını öğrenilmesi.
  • Faz belirlenmesinden stres analizine kadar x-ışınları kırınımının çeşitli uygulamalarının öğrenilmesi.
  • Bazı spektroskopi tekniklerin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Kristalografinin temelleri, x-ışınları ve elektron demetlerinin özellikleri, x-ışınları kırınımı, elektron kırınımı, kırınıma uğrayan ışınların şiddeti, kristal yapı belirlenmesi, faz belirlenmesi ve x-ışını kırınımın diğer başlıca uygulamaları, taramalı ve geçirimli elektron mikroskoları, spektroskopik teknikler, ısıl analiz teknikleri, nanoinden

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Malzeme Karakterizasyonuna Giriş Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
2 Temel Kristallografi ve Karşılık Uzay Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
3 Kristal Yapı ve Stereografik Projeksiyon Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
4 Kırınım Teorisi Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
5 Saçınım Teorisi ve Kırınım Tepelerinin Şiddeti Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
6 X-ışınlarının Üretimi ve Algılanması Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
7 Kristal Yapı Belirlenmesi Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
8 Faz Belirlenmesi ve Nicel Faz Analizi Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
9 Kristal Boyu ve İç Gerilim Ölçümü Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
10 Elektron ve Nötron Kırınımı Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
11 Tarama Elektron Mikroskobu (SEM) Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
12 Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
13 Enerji Saçılım Spektrometresi Auger Elektron Spektrometresi X-ışını Foto elektron Spektrometresi Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
14 Kütle Spektrometresi, İkincil İyon Kütle Spektrometresi, Rutherford Geri-Saçılım Spektrometresi Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
15 Isıl Analiz Teknikleri Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
16 Uçlu (Prob) Mikroskobi Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Elements of X-Ray Diffraction, 3rd ed., B.D. Cullity, Prentice Hall, 2001.
Diğer Kaynaklar 2. Transmission Electron Microscopy and Diffractometry of Materials, B.Fultz and J.Howe, Springer, 2008.
3. Encyclopedia of Materials Characterization, C. Richard Brundle et. al, Butterworth-Heinemann, 1992.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 4 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi X
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi X
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama X
8 Etkin iletişim kurma becerisi X
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim X
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma X
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 3 3 9
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 8 3 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 130