AKTS - Mühendislik Malzemelerinin Kırılması ve Yetmezlik Analizi

Mühendislik Malzemelerinin Kırılması ve Yetmezlik Analizi (MATE452) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mühendislik Malzemelerinin Kırılması ve Yetmezlik Analizi MATE452 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATE 307
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Hasar ve yetmezlik analizindeki temel araçları öğrenerek tipik kırılma türlerini tanımlayabilmek ve sonrasında önleyici faaliyetler önerebilmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hasar ve yetmezlik analizinde kullanılan temel araçları ve genel analiz prosedürlerini anlamak
  • Tipik kırılma türlerini tanımlayabilmek ve kök neden analizi yapabilmek
  • Öğrenciler gelecekteki olası hasarların önüne geçmek adına önleyici faaliyet önerebiliyor olmalılar
Dersin İçeriği Hasar ve yetmezlik analizinde kullanılan genel prosedür ve teknikler, tipi kırılma türleri, çatlama, aşınma, korozyon, malzeme yorgunlugu, yüksek sıcaklık kırılmaları, sünek ve gevrek kırılma, örnek olay çalışmaları, önlem ve önleyici faaliyetler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hasar ve işgörmezlik analizinin önemi, kazançlılık, yükümlülük ve hukuksal konular
2 Hasar analizi filozofisi, genel prosedürler, kullanılan teknikler ve araçlar
3 Hasarlı ve hasarsız testler, kırılma yüzeylerinin makro ve mikro ölçekte incelenmesi, metalografik ve fraktrografik incelemeler, kimyasal analizler
4 Mikrodan makroya kırılmanın boyutsal yönleri, mühendislik yaklaşımı
5 Gerilim kaynaklı kırılmalar, sünek ve gevrek kırılmalar
6 Malzeme yorgunluğu kırılmaları
7 Aşınma nedenli işgörmezlikler
8 Korozyon nedenli işgörmezlikler
9 Yüksek sıcaklık kırılmaları
10 Tasarım kaynaklı işgörmezlikler
11 Malzeme yapısı (kimyasal kompozisyon, içyapı) kaynaklı işgörmezlikler
12 Hasar ve işgörmezlik durumunda içyapı, gerinmeler ve çevresel etmenlerin etkileşimleri
13 Birbirine bağlı faktörler içeren hasar ve işgörmezlik analizlerinde kök-neden tespiti
14 Hasar ve işgörmezlik analizinde mühendislik etiği ve önleyici faaliyetler
15 Genel gözden geçirme
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. ASM Handbook Vol. 11
Diğer Kaynaklar 2. L.C.F.Canale, R.A. Mesquite,G.E.Totten, Failure Analysis of Heat Treated Steel Components (2008)
3. R.E. Link, K.M. Nikbin, Fatigue and Fracture Mechanics, ASTM Stock Number STP1480
4. D.R.H. Jones, Failure Analysis Case Studies II (2001)
5. J.McCall, P.M.French, Metallography in Failure Analysis (1978)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 2 24
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 26
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 5 60
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 2 6 12
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 18 18
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 24 24
Toplam İş Yükü 102