AKTS - Polimer Malzemeler

Polimer Malzemeler (MATE310) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Polimer Malzemeler MATE310 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATE 201
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Polimer malzemelerin mekanik ve fiziksel özelliklerini anlamak amacıyla yapı, özellik ve üretim yöntemleri arasında üçlü bağlantı oluşturmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu derste öğrenciler, polimer malzemelerin yapısını, özelliklerini ve üretim yöntemlerini öğreneceklerdir. Dersin sonunda öğrenciler polimer malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleri hakkında giriş seviyesinde bilgiye sahip olacaklardır.
Dersin İçeriği Polimer malzemelerin çeşitleri, önemi ve uygulamaları hakkında giriş seviyesinde bilgi; polimerlerin yapısı ve özellikleri; polimerlerin karakteristik özellikleri, uygulamaları ve üretim yöntemleri

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş; Tanım; Sınıflandırma; Tarihçe; Hammadde; Kullanım alanları. Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
2 Polimerlerin yapısı; Bağlanma; Düzen ve biçim. Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
3 Polimerlerin yapısı; Kristallik, Termal Özellikler.
4 Moleküler ağırlık ve dağılım; Kolligatif özellikler; Sonlu-Grup Analizi Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
5 Moleküler ağırlık ve dağılım; Işık Saçılımı; Özgül Viskozite, GPS Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
6 Arasınav 1
7 Polimerlerin sentezlenmesi; Zincir büyüme polimerizasyonu. Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
8 Polimerlerin sentezlenmesi; Adım büyüme polimerizasyonu. Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
9 Polimerizasyon yöntemleri; Yığın polimerizasyonu. Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
10 Polimerizasyon yöntemleri; Emülsiyon polimerizasyonu. Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
11 Radyasyon polimerizasyonu; Çözelti polimerizasyonu.
12 Süspansiyon polimerizasyonu; Plazma polimerizasyonu. Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
13 Polimer üretim teknikleri; ekstrüzyon, kalıplama. Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
14 Polimer üretim teknikleri; merdaneleme, kaplama Ders kitabı ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
15 Final öncesi ek ders (çalışma)
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Polymer Science and Technology, 3rd Ed. Joel R. Fried, 2013.
2. Introduction to Polymers, 3rd Ed. Robert J. Young, Peter A. Lovell, 2011.
Diğer Kaynaklar 3. Plastics Engineering R. J. Crawford
4. Polymer Chemistry, Fred J. Davis
5. Mechanical Response of Polymers: An Introduction, Alan S. Wineman, K. R. Rajagopal
6. Materials Science and Engineering; Callister, John Wiley & Sons

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi X
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi X
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama X
8 Etkin iletişim kurma becerisi X
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim X
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma X
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 124