AKTS - Kalıntı Gerilimler

Kalıntı Gerilimler (MFGE433) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kalıntı Gerilimler MFGE433 3 0 1 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATE207 - ME210
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Caner Şimşir
Course Assistants
Dersin Amacı Bu derste amaç öğrencileri kalıntı gerilmeler, tahmin ve ölçüm yöntemleri, oluşma sebepleri, imalat süreçlerine ve ürün performası üzerine etkileriyle tanıştırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler kalıntı gerilmeler, imalat yöntemlerine bağlı olarak oluşma sebepleri hakkında bilgi edineceklerdir.
  • Öğrenciler kalıntı gerilme ölçüm yöntemlerini öğrenecektir.
  • Öğrenciler bilgisayar laboratuvarı ortamında teorik bilgilerini deneyimlendirecektir.
Dersin İçeriği Kalıntı gerilmeler, kalıntı gerilme ölçüm teknikleri, kalıntı gerilmelerin sebepleri, imalat süreçlerine bağlı olarak kalıntı gerilme oluşumu, kalıntı gerilmelerin ardışık imalat süreçlerine etkileri, kalıntı gerilmelerin servis performansı ve hasara etkileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Preface
2 Terminoloji ve Tanımlar pp. 3-11
3 Malzeme Faktörleri pp. 99-118
4 Kalıntı Gerilmelerin Sebepleri I pp. 361-372
5 Kalıntı Gerilmelerin Sebepleri II pp. 141-150
6 Kalıntı Gerilmelerin Öngörülmesi I pp. 141-150
7 Kalıntı Gerilmelerin Öngörülmesi II pp. 296-331
8 Kalıntı Gerilme Ölçüm Yöntemleri I pp. 220-248
9 Kalıntı Gerilme Ölçüm Yöntemleri II pp. 189-209
10 Delik Delerek Kalıntı Gerilme Ölçümü pp. 391-398
11 X-Işını Kırınımıyla Kalıntı Gerilme Ölçümü pp. 345-361
12 İmalat Süreçlerinde Kalıntı Gerilmeler I
13 İmalat Süreçlerinde Kalıntı Gerilmeler II pp. 424 - 437
14 Kalıntı Gerilmelerin Etkileri pp. 437 - 459
15 Öğrenci Projelerinin Sunumu
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Totten, G.E., Howes. M., Inoue, T., Handbook of Residual Stress and Deformation of Steel, ASM International , ISNBN 0871707292, Ohio, 2002
Diğer Kaynaklar 2. Youtsos, A., Residual Stress and Its Effects on Fatigue and Fracture, Springer Verlag, ISBN 978-1-4020-5328-3, 2006
3. Hauk, V., Structural and Residual Stress Analysis by Nondestructive Methods, ISBN: 978-0-444-82476-9, 1997

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 16 1 16
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama 1 2 2
Projeler 1 30 30
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 128