AKTS - Çarpılma Mühendisliği

Çarpılma Mühendisliği (MFGE434) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çarpılma Mühendisliği MFGE434 3 0 1 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATE 207 - Malzeme Mühendisliği'ne Giriş MFGE 212 - Katı Mekaniği
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Caner Şimşir
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste amaç öğrencileri endüstriyel çarpılma problemlerini sistem odaklı çözümüne olanak tanıyan “Çarpılma Mühendisliği” kavramıyla tanıştırmaktır. İmalat süreci bazlı geleneksel yöntemlerin aksine çarpılma mühendisliği çarpılma problemini tüm imalat zincirinin bir problemi olarak kabul ederek imalat hattını akıllı ve öngörüsel yöntemler kullanarak optimize etmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler “Çarpılma Mühendisliği” kavramıyla tanışacaklardır.
  • Öğrenciler çarpılmayı sistem özelliği olarak değerlendirmeyi öğrenecektir.
  • Öğrenciler “Çarpılma Potansiyel,”, “Çarpılma potansiyeli taşıyıcıları” olarak görülen geometri, kütle, içyapı ve kalıntı gerilme dağılımındaki heterojenlikler ve asimetrilerle tanışacaktır.
  • Öğrenciler bilgisayar laboratuvarı ortamında teorik bilgilerini deneyimlendirecektir.
  • Öğrenciler çarpılma potansiyellerini göz önüne alarak imalat zincirleri tasarlamak konusunda fikir sahibi olacaktır.
Dersin İçeriği Çarpılma, çarpılma potansiyeli, çarpılma potansiyeli taşıyıcıları, telafi potansiyeli, imalat süreci bazlı çözümler, akıllı imalat zinciri tasarımı, öngörüsel yöntemler, yerinde ölçüm yöntemleri, uyumsal süreç kontrolü.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çarpılma mühendisliğine giriş Bölüm 1
2 Çarpılmayı etkileyen malzeme faktörleri Bölüm 2
3 Çarpılmayı etkileyen süreçsel faktörler Bölüm 3
4 Mekanik şekillendirme sırasında çarpılma ve çarpılma potansiyellerinin oluşması Bölüm 4
5 Talaşlı imalat sırasında çarpılma ve çarpılma potansiyellerinin oluşması Bölüm 5
6 Isıtma süreçlerinde çarpılma ve çarpılma potansiyellerinin serbest kalması Bölüm 6
7 Su verme sırasında çarpılma ve çarpılma potansiyelleri Bölüm 7
8 Termokimyasal yüzey işlemleri sırasında çarpılma ve çarpılma potansiyelleri Bölüm 8
9 Termal yüzey işlemleri sırasında çarpılma ve çarpılma potansiyelleri Bölüm 9
10 Kaynak/Birleştirme sırasında çarpılma Bölüm 10
11 İmalat zinciri tasarımı için öngörüsel yöntemler Bölüm 11
12 Çarpılma kontrolü için uyumsal yöntemler Bölüm 12
13 Durum incelemesi (I) Bölüm 13
14 Durum incelemesi (II) Bölüm 14
15 Final sınavı dönemi Bütün bölümler
16 Final sınavı dönemi Bütün bölümler

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ders Notları
Diğer Kaynaklar 2. Zoch, H.W., Luebben,Th., Proceedings of 1st Conference on Distortion Engineering, Bremen, Germany, 2005
3. Zoch, H.W., Luebben,Th., Proceedings of 2nd Conference on Distortion Engineering, Bremen, Germany, 2008
4. Zoch, H.W., Luebben,Th., Proceedings of 3rd Conference on Distortion Engineering, Bremen, Germany, 2011
5. Totten, G.E., Howes. M., Inoue, T., Handbook of Residual Stress and Deformation of Steel, ASM International , ISNBN 0871707292, Ohio, 2002
6. Gür, C.H., Pan , J., Handbook of Thermal Process Simulation of Steels, CRC Press, Taylor & Francis Inc., ISBN 9780849350191, 2008
7. ] Liscic, B., Totten, G.E., Canale, L., Tensi, H., Quenching Theory and Technology 2nd Edition, CRC Press, Taylor & Francis Inc., ISBN 978-0-8493-9279-5, 2010

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar 1 10
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 10
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 10 4 40
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 3 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 145