AKTS - Malzemelerin Mekanik Davranışı ve Testi

Malzemelerin Mekanik Davranışı ve Testi (MATE202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Malzemelerin Mekanik Davranışı ve Testi MATE202 3 2 0 4 6.5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATE 201, PHYS 101, bölüm onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Mukavemet artırıcı işlemlerde dislokasyonların rolünü öne çıkararak yapı ve fiziksel özellikler arasındaki temel ilişkilerin anlanmasını pekiştirmek; Metal alaşımları ve bunlara uygulanan işlemler; İşgörmezlik Mekanizmaları; Malzeme Seçimi ve Tasarımı; Malzeme Mühendisliğinde Ekonomik, Çevresel ve Toplumsal Konular
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Malzmelerin özellikleri ve Malzeme özelliklerine etki eden, onları değiştiren ve kontrol eden mekanizmalar hakkında genel bilgi
  • İçyapı, üretim süreci ve özellikler arasındaki önemli ilişkiler
  • Malzeme özellikleri temelinde malzemeleri değerlendirebilmek
  • Bu bilgileri seçim ve tasarım amaçlı kullanabilmek
  • Elastik ve Plastik Deformasyon
  • Malzemelere uygulanan temel mekanik deneyler
  • Deney sonuçlarını raporlayabilmek ve verilerden sonuçlar çıkarmak
  • Malzeme yetmezlik mekanizmaları hakkında temel bilgi
  • Malzemelerle ilgili ekonomik, enerji, çevre ve toplumsal konular
Dersin İçeriği Katı malzemelerin özellikleri, mekanik davranış: elastisite, plastik deformasyon ve kırılma; yetmezlik mekanizmaları; yorulma, sürünme ve korozyon; metal alaşımları ve prosesleri; malzeme seçimi ve tasarımı; ekonomik, çevre ve toplumsal konular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mekanik Özellikler ve Deneyleri: Elastik Deformasyon, Anelastisite ve Elastik özellikler
2 Mekanik Özellikler ve Deneyleri: Plastik Deformasyon ve Çekme deneyi
3 Mekanik Özellikler ve Deneyleri: Basma, Kayma ve Burulma Deformasyonu
4 Mekanik Özellikler ve Deneyleri: Sertlik ve Tasarım/Emniyet Faktörleri
5 Dislokasyonlar ve Deformasyon Mekanizmaları: Tek ve çok kristallerde kayma, İkizlenme
6 Dislokasyonlar ve Metallerde Mukavemet Artırıcı İşlemler; Kendine Gelme, Yeniden kristalleşme ve tane büyümesi
7 Mühendislik Metal Alaşımları ve Mikroyapı kontrolü için uygulanan süreçler
8 Mühendislik Metal Alaşımları ve Mikroyapı kontrolü için uygulanan süreçler
9 Yetmezlik ve Metal malzemelerde yetmezlik mekanizmaları
10 Yetmezlik ve Metal malzemelerde yetmezlik mekanizmaları
11 Malzemelerin Korozyon ve Degradasyonu
12 Malzeme Seçimi ve Tasarımı
13 Malzeme Seçimi ve Tasarımı
14 Malzeme Mühendisliğinde ekonomik, enerji, çevre ve toplumsal konular
15 Genel Gözden Geçirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Materials Science & Engineering, An Introduction, 7E, W.D. Callister, John Wiley & Sons, 2006.
2. Mechanical Metallurgy, G.E. DIETER, 3E, McGraw-Hill, 1988.
Diğer Kaynaklar 3. Foundations of Materials Science and Engineering, 5E, W.F. Smith, McGraw-Hill, 2009.
4. Engineering Materials 2, 2E, M.F.Ashby & D.R. Jones, Butterworth-Heinemann, 1998.
5. Elements of Materials Science & Engineering, 6E, L.V. Vlack, Addison-Wesley, 1989.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar 5 10
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 13 65
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi X
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi X
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama X
8 Etkin iletişim kurma becerisi X
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim X
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma X
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0