AKTS - Bilgisayar Programlama

Bilgisayar Programlama (CMPE102) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Programlama CMPE102 2 2 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı temel programlama kavramlarını C programlama dilini kullanarak sağlamak ve öğrencilere laboratuvar ortamında tecrübe kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Programlama kavramlarını öğrenmek
  • Laboratuvar ortamında programlama deneyimi kazanmak
  • Problem çözmek için algoritma geliştirmede deneyim kazanmak
Dersin İçeriği Programlama kavramları: veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri; girdi/çıktı fonksiyonları; kütüphane fonksiyonları; seçme ve tekrarlı ifadeler; kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; diziler ve dizgiler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Programlamaya genel bakış, C dilinin yapı ve elementleri, değişken tanımlama ve veri tipleri, çalıştırılabilir ifadeler, aritmetik işlemler, çıktı formatlama
2 Kütüphane fonsiyonları, koşullu ifadeler
3 Eğer (if) ve bileşik ifadeler
4 Ardışık eğer (if) ve “Switch” koşullu ifadeleri
5 Tekrar ve döngü ifadeleri: “While” döngüsü
6 Tekrar ve döngü ifadeleri: “For” döngüsü
7 Tekrar ve döngü ifadeleri: ardışık ve “Do-While” döngüsü
8 Parametresiz ve parametreli fonksiyonlar
9 Girdi-çıktı parametreli fonksiyonlar ve göstergeler (pointers)
10 Girdi-çıktı parametreli fonksiyonlar ve göstergeler (pointers) devamı
11 1-boyutlu diziler ve dizi indexleme ve erişme
12 Dizi argümanları
13 Çok boyutlu diziler
14 Karakter sicimleri (String) ve ilişkili kütüphane fonksiyonları
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Jeri R. Hanly, Elliot B. Koffman, “Problem Solving and Program Design in C”, Addison Wesley, 7th Edition, 2013.
2. Ali Yazıcı, Çiğdem Turhan, Fügen Selbes, “C Programming: Problem Book”, Atılım University, Department of Computer Engineering, 2004.
Diğer Kaynaklar 3. Problem Solving Using C Structured Programming Techniques, Yuksel Uckan, McGraw- Hill, 2nd Edition, 1999.
4. C: How to Program, H.M. Deitel, P.J.Deitel, Prentice Hall, 5th Edition, 2006.
5. "C Dersi: Programlamaya Giriş", Nergiz E. Çağıltay, Fügen C. Selbes, Gül Tokdemir, Çiğdem Turhan, 2013. Web site of the book: http://www.cdersi.com
6. "C Dersi: Çözümlü Problem Kitabı", Fügen C. Selbes, Çiğdem Turhan, Gül Tokdemir, Nergiz E. Çağıltay, 2012. Web site of the book: http://www.cdersi.com

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 2 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 12 2 24
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 3 6
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 4 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 106