AKTS - Nanomalzemeler

Nanomalzemeler (MATE462) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Nanomalzemeler MATE462 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
2. yıl mühendislik zorunlu dersleri
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Nanoteknolojiye giriş: temeller, uygulamalar ve özgün malzemeler
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ders öğrencilerin nanoteknoloji alanında herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını farzeder. Dersi alan öğrenciler aşağıdaki konularda eğitilmiş olacaktır: • Temel nanoteknoloji bilgisi • Nanoteknolojinin şu anki durumu ve geleceğe dönük değerlendirmeler • Cihaz ve karakterizasyon uygulamaları (optic ve uç teknikler) • Yeni ve özgün nanomalzemeler • Literatür deneyimi • Sınıfta sunum yapma deneyimi • Analiz ve raporlama deneyimi • Gerçek sanayi uygulaması deneyimi
Dersin İçeriği Nanoteknolojinin temelleri, tarihçesi, uygulamaları ve yeni materyaller, nanomalzemelerin sentezi ve uygulamaları ve mevcut teknoloji uygulamaları ile ilgili olarak endüstrideki uygulamaları, gelecek trendler ve yeni gelişen teknolojiler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nanoteknolojiye giriş: Temeller ve gereksinimlere sanayi yönünden genel bir bakış. Nanoteknoloji uygulama altyapısı, sağlık ve güvenlik açısından gözden geçirme
2 Nanomalzemeler ve üretimi: Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle inorganik, organik ve manyetik nanomalzemelerin üretimi
3 Malzemelerin moleküler özellikleri: Yüzey, arayüz ve iç malzeme özelliklerine nanomodifikasyon açısından genel bir bakış
4 Nanometroloji: Nano seviye karakterizasyon için kullanılan yöntem ve cihaz uygulamaları
5 İletken, yarı iletken ve oksit nanomalzemeler
6 Organik ve manyetik nanomalzemeler: Biyonanomalzemeler, manyetik ajanlar ve organik-inorganik etkileşimleri
7 Nanomalzemelerin üretimi ve sentezlenmesi
8 Nanoşekillendirme ve nanofonksiyonelleştirme: Yüzey nanoişleme ve uzayda modifikasyon
9 Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma
10 Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma
11 Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma
12 Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma
13 Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma
14 Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma
15 Öğrenci proje sunumları ve sınıf içi tartışma
16 Final sınavı

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 2 65
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 22 22
Raporlar
Ödevler 6 3 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 50