AKTS - Toz Metalurjisi

Toz Metalurjisi (MATE448) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Toz Metalurjisi MATE448 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Toz metalurjisi prosesleri; toz imalatı teorisi ve teknolojisi ile tozların sıkılaşması ve sinterlenmesi hakkında temel bilgileri vermek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toz metalurjisi hakkında temel bilgileri almak
  • Toz hazırlanması, sıkılaştırılması ve sinterlenmesini anlamak
  • Toz metalurjisi ile üretilmiş malzemelerin özellikleri, avantajları ve limitleri
Dersin İçeriği Metalik tozların üretimi ve karakterizasyon yöntemleri, toz sıkılaştırma ve sinterleme, tek-eksenli ve eşbasınçlı (isostatic) sıkıştırma, sinterleme teorisi ve farklı proses koşullarının etkisi, ıslatma ve yüzey difüzyonu, katı ve sıvı hal sinterlemesi, toz metalurjik malzemelerin avantaj ve limitleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, toz metalurjik malzemelerin önemi
2 Toz karakterizasyonu
3 Toz imalatı
4 Tozlarda içyapı kontrolü
5 Tozların sıkılaştırma ve şekil vermeye uygun hale getirilmesi
6 Tozlara şekil verme
7 Tozları sıkılaştırma
8 Toz sinterleme (genel kavramlar)
9 Toz sinterleme (uygulama)
10 Tam yoğunluk prosesleri
11 Bitirme işlemleri ve yoğunlaştırılmış ürün kararkterizasyonu
12 Sinterleme atmosferleri ve fırınları
13 Lazer sinterleme (3 boyutlu baskı)
14 Toz metalurjik malzemelerin avantajları ve limitleri
15 Genel gözden geçirme
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. R.M. German, Powder Metallurgy and Particulate Materials Processing (2005)
Diğer Kaynaklar 2. W. Schatt and K.-P Wieters, “Powder Metallurgy Processing and Materials (1997)
3. F. V. Lenel, Powder Metallurgy: Principles and Applications (1980)
4. J.McCall, P.M.French, Metallography in Failure Analysis (1978)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 2 24
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 26
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 5 60
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 2 6 12
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 18 18
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 24 24
Toplam İş Yükü 102