AKTSTasarımda Malzeme Seçimi

Tasarımda Malzeme Seçimi (MATE410) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarımda Malzeme Seçimi MATE410 8. Dönem 2 2 0 3 9
Ön Koşul Ders(ler)i
MATE 301, MATE 415, IE 305, bölüm onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Tasarım sürecinin anlaşılması için; karar verme, optimizasyon, mühendislik ekonomisi, planlama, istatistik, güvenilirlik, kalite mühendisliği, Pazar belirleme, kavramsal tasarım gibi çok çeşitli konular hakkında genel bir bilgi verilerek, öğrencilerin malzemeleri özelliklerini dikkate alarak tanıma ve değerlendirme bilgisi kazanmaları ve bu bilgileri tasarım amaçlı olarak kullanabilmeleri amaçlanmıştır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Performans nicel ölçütlerini belirlemekte kullanmak üzere bir mekanik tasarım için bağlı ve bağımsız değişkenleri belirleyebilme yeteneği.
  • Tanımlı tasarım projelerinde malzeme seçimi için optimizasyon denklemlerini geliştirebilmek
  • Belirli bir uygulama için en uygun malzemeyi seçmek üzere malzeme özellik garfiklerini kullanabilme yeteneği.
  • Aday malzemelerin belirlenmesi için malzeme özellik veritabanlarını kullanabilmek
  • Malzemelerle tasarımda kalite, emniyet, enerji ve ekonomik konuları iyi anlamak
Dersin İçeriği Tasarım süreci, tasarım evreleri, tasarım araçları, yetmezliğe karşı tasarım, tasarımda malzeme ve proses seçimi, malzeme ve proses seçimi için örnekler, kalite, emniyet, ekonomik konular, kalite fonksiyonlarının yayımı, ardışık ve çakışık tasarım kavramları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tasarım Süreci- Ardışık ve Çakışık Mühendislik Kavramları
2 Tasarım ve Optimizasyon Yöntemleri
3 Malzeme Sanayiinde Yalın Üretim ve Kalite
4 Malzeme Özellik Grafikleri ve Performans İndisleri
5 Şekil faktörsüz Malzeme Seçim Optimizasyonu
6 Şekil faktörlü Malzeme Seçim Optimizasyonu
7 Çatışan Hedeflerle Tasarım; Malzemelerin Enerji İçeriği
8 Malzeme Seçimi Örneği
9 İmal Usulleri ve Süreç Seçimi
10 Süreç Seçimi Örneği
11 Malzeme Seçim ve Tasarımı : Örnek I
12 Malzeme Seçim ve Tasarımı : Örnek II
13 Malzeme Seçim ve Tasarımı : Örnek III
14 Malzeme Seçim ve Tasarımı : Örnek IV
15 Genel Gözden Geçirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Materials Selection in Mechanical Design, 3E, M.F. ASHBY, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005.
2. Engineering Design- A Materials and Processing Approach, 4E, G.E. DIETER, L. SCHMIDT, McGraw-Hill, 2008.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 15
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 7 65
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi X
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi X
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama X
8 Etkin iletişim kurma becerisi X
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim X
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma X
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0