AKTS - Polimer Bilimi ve Teknolojisi

Polimer Bilimi ve Teknolojisi (MATE466) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Polimer Bilimi ve Teknolojisi MATE466 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere polimer bilimi ve teknolojisinin temellerini öğretmek amacıyla polimerlerin mekanik ve fiziksel özelliklerini, sentezini ve karakterizasyonunu öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu derste öğrenciler, polimerlerin özellikleri, sınıflandırılması, polimerizasyon prosesi ve türleri, karakterizasyon yöntemleri, polimerlerlerin amorf, kristal ve elastomer halleri ile ilgili gerekli bilgileri edineceklerdir.
Dersin İçeriği Polimerlerin sınıflandırılması, polimerizasyon, polimerizasyon türleri, polimer karakterizasyonu, karakterizasyon yöntemleri, polimerlerin amorf, kristal ve elastomer halleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Polimer Bilimi ve Endüstrisinin Kökeni, Temel Tanımlar ve Adlandırmalar Verilen kaynakların ilgili sayfaları
2 Polimerizasyonun Temel Kuralları, Polimerizasyon Reaksiyonlarının Sınıflandırılması Verilen kaynakların ilgili sayfaları
3 Polimerlerin Karakterizasyonu Verilen kaynakların ilgili sayfaları
4 Yığın Polimerlerin Faz Yapıları ve Morfolojisi Verilen kaynakların ilgili sayfaları
5 Amorf Hal Verilen kaynakların ilgili sayfaları
6 Kristal Hal Verilen kaynakların ilgili sayfaları
7 1. Arasınav
8 Çok Bileşenli Polimer Sistemleri Verilen kaynakların ilgili sayfaları
9 Yığın Polimerlerin Özellikleri, Elastik Deformasyon, Viskoelastisite, Elastomerler Verilen kaynakların ilgili sayfaları
10 Akma ve Çatlama Verilen kaynakların ilgili sayfaları
11 Kopma ve Tokluk Verilen kaynakların ilgili sayfaları
12 Polimer Kompozitler, Kompozit Malzemelere Giriş Verilen kaynakların ilgili sayfaları
13 Elektriksel Özelliklere Giriş Verilen kaynakların ilgili sayfaları
14 Elektronik Alanda Kullanılan Polimerler Verilen kaynakların ilgili sayfaları
15 Final Öncesi Ek Ders
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Introduction to Polymers, R. J. Young, P. A. Lovell, 3rd Edition, CRC Press, 2011.
2. Polymer Science and Technology, 3rd Ed. Joel R. Fried, 2013.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 8 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125