AKTS - Uydu Haberleşmesi

Uydu Haberleşmesi (EE408) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uydu Haberleşmesi EE408 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 310 ve EE 401
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı uydu haberleşmesinin temel kavramlarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uzay bölütü ve yer küre bölütü analiz edebilir
  • İzafi yerküre- uydu geometrisini hesaplayabilir
  • Anten kazancını ve boyutunu belirleyebilir
  • Modülasyon, kodlama ve çoklu erişimi açıklayabilir
  • Tam bir uydu sistemi için hat analizi yapabilir
  • Diğer uydu sistemleri veya komşu karasal mikrodalga istasyonlarından dolayı oluşan farklı modlardaki karışmayı analiz edebilir
  • Uydu sistemleri ve onla ilgili yer istasyonları arasında analiz yapabilir.
Dersin İçeriği Uydu ile haberleşmeye giriş, yörüngeler ve fırlatma yöntemleri, yayılım karakteristikleri, yörünge sarsımları, yerdurağan yörünge, uzay bölütü, Yerküre bölütü, karışma, uydu erişimi, modülasyon teknikleri ve kodlama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uydu sistemlerine genel bir bakış Bu haftanın konularına göz atmak
2 Yörüngeler ve fırlatma yöntemleri Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
3 Yörüngeler ve fırlatma yöntemleri Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
4 Radyo dalga yayılımı Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
5 Kutuplanma Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
6 Antenler Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
7 Uzay bölütü Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
8 Yerküre bölütü Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
9 Karışma Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
10 Uydu erişimi Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
11 Uydu erişimi Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
12 Modülasyon teknikleri Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
13 Modülasyon teknikleri Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
14 Uydu haberleşmesinin gelecekteki yönü Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Roddy, D., Satellite Communications, Mc Graw Hill, 2001
Diğer Kaynaklar 2. Pratt, T. and Bostian,C. W., Satellite Communications, John Wiley&Sons, 1986.
3. Pritchard, W., Suyderhaut, H. and Nelson, R. A., Satellite Communications Systems Engineering, Prentice Hall, 1993.
4. Maral, G. and Bousquet, M.,Satellite Communications Systems: Systems, Techniques and Technology , John Wiley&Sons, 2002.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 10 50
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 126