ECTS - - Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisligi Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri vermektedir.
 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans programının amacı matematik, temel bilimler, mühendislik bilimleri ve bilgisayar yetenekleriyle beraber sosyal ilişki ve iletişim kabiliyetlerini bütünleştirerek, üretken mühendisler yetiştirmektir. Mühendislik tasarımı müfredatın tümünde yer almakta ve dördüncü yıldaki tasarım projesi dersleri önemli tasarım tecrübeleri sağlamaktadır. Sosyal içerikli dersler "geniş bir eğitim" hedefine ulaştırmanın yanı sıra, mühendisleri toplumsal sorumluluklarından haberdar ederek verecekleri kararlarda sosyal etkenleri de dikkate almalarını sağlamaktadır.

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans programı elektrik, elektronik, bilgisayar, haberleşme ve sistemler konularında sağlam bir bilgi altyapısı ve pratik tecrübe kazandırır. Öğrencilere bu alyapı üzerine mikroelektronik, bilgisayar, kontrol sistemleri, haberleşme gibi ileri alanlarda uzmanlaşma imkanı verilir. Gerçek tasarım deneyimi ön plana çıkarılarak öğrencilerin üretken ve iddialı bir mühendislik kariyerine hazırlanmaları sağlanır.