ECTS - - Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca bu programdaki öğrencinin mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD/S/T notu alarak başarılı olması gerekmektedir. (Madde 18 ve Madde 25). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını ve bitirme projesini belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans programı YÖK ve Atılım Üniversitesi mevzuatına uygun olarak:

https://www.atilim.edu.tr/tr/home/page/113/mevzuat

adresindeki:

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yaz Öğretim Yönetmeliği

Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi

Ortak Eğitim Yönergesi

hükümlerine göre yürütülmektedir.