ECTS - - Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygunluğu ve eşdeğerliliği ilgili Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerin önceki dönemlerde kurum içinde ya da dışından aldıkları dersler 

https://www.atilim.edu.tr/tr/home/page/113/mevzuat

adresindeki:

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönergesi

Önceki Öğrenimlerin Tanınması Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

hükümlerine göre yapılmaktadır.