AKTS - İktisat Politikası

İktisat Politikası (ECON511) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İktisat Politikası ECON511 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Dersin Öğretim Üyesi
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İktisati politikalarının genel kavramları ve sınırlarını öğrenmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İktisat politikalarının, devlet oluşum süreci, ekonomik güç, ticaret ve büyüme ile olan ilişkisini öğrenmek.
  • İktisat politikalarının genel kavramlarını ve sınırlarını öğrenmek
Dersin İçeriği Tarihsel perspektifte iktisat politikaları, para politikası, maliye politikası, küreselleşme, vergi politikası ve çevre politikası.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tarihsel Perspektifte İktisat Politikaları Linda Weiss, John M. Hobson Devletler ve Ekonomik Kalkınma Karşılaştırmalı Bir Tarihsel Analiz Dost Kitapevi Yayınları 1999
2 Tarihsel Perspektifte İktisat Politikaları Linda Weiss, John M. Hobson Devletler ve Ekonomik Kalkınma Karşılaştırmalı Bir Tarihsel Analiz Dost Kitapevi Yayınları 1999
3 Tarihsel Perspektifte İktisat Politikaları Linda Weiss, John M. Hobson Devletler ve Ekonomik Kalkınma Karşılaştırmalı Bir Tarihsel Analiz Dost Kitapevi Yayınları 1999
4 Tarihsel Perspektifte İktisat Politikaları North, D. C. "Institutions, Transaction Costs and Economic Growth." Economic Inquiry 25, no. 3 (1987): 419-428.
5 Para Politikası Richard Clarida, Jordi Galí and Mark Gertler (1999), “The Science of Monetary policy: A New Keynesian Perspective”, Journal of Economic Literature, Vol. 37, pp. 1661-1707.
6 Para Politikası Richard Clarida, Jordi Galí and Mark Gertler (1999), “The Science of Monetary policy: A New Keynesian Perspective”, Journal of Economic Literature, Vol. 37, pp. 1661-1707.
7 Ara Sınav
8 Maliye Politikası Richard A. Musgrave, Peggy B. Musgrave “Public Finance in Theory and Finance”
9 Maliye Politikası Richard A. Musgrave, Peggy B. Musgrave “Public Finance in Theory and Finance”
10 Küreselleşme David Rodrik, "Symposium on Globalization in Perspective: An Introduction" The Journal of Economic Perspectives. Fall 1998, Vol. 12, No. 4, 3-8.
11 Küreselleşme David Rodrik, "Symposium on Globalization in Perspective: An Introduction" The Journal of Economic Perspectives. Fall 1998, Vol. 12, No. 4, 3-8.
12 Vergi Politikası Georges Zodrow and Peter Mieszkowski (1986), “Pigou, Tiebout, Property Taxation, and the Underprovision of Local Public Goods”, Journal of Urban Economics, Vol. 19, No. 3, pp. 356-370.
13 Vergi Politikası Georges Zodrow and Peter Mieszkowski (1986), “Pigou, Tiebout, Property Taxation, and the Underprovision of Local Public Goods”, Journal of Urban Economics, Vol. 19, No. 3, pp. 356-370.
14 Çevre Politikası Maureen L. Cropper, Wallace E. Oates “Environmental Economics A Survey” Journal of Economic Literature Vol. XXX (June 1992), pp. 675-740
15 Çevre Politikası Maureen L. Cropper, Wallace E. Oates “Environmental Economics A Survey” Journal of Economic Literature Vol. XXX (June 1992), pp. 675-740
16 Final

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Linda Weiss, John M. Hobson Devletler ve Ekonomik Kalkınma Karşılaştırmalı Bir Tarihsel Analiz Dost Kitapevi Yayınları 1999
2. North, D. C. "Institutions, Transaction Costs and Economic Growth." Economic Inquiry 25, no. 3 (1987): 419-428.
3. North, D. C. "Economic Performance Through Time." American Economic Review 84, no. 3 (1994): 359-368.
4. Richard Clarida, Jordi Galí and Mark Gertler (1999), “The Science of Monetary policy: A New Keynesian Perspective”, Journal of Economic Literature, Vol. 37, pp. 1661-1707.
5. David Rodrik, "Symposium on Globalization in Perspective: An Introduction" TheJournal of Economic Perspectives. Fall 1998, Vol. 12, No. 4, 3-8.
6. Georges Zodrow and Peter Mieszkowski (1986), “Pigou, Tiebout, Property Taxation, and the Underprovision of Local Public Goods”, Journal of UrbanEconomics, Vol. 19, No. 3, pp. 356-370.
7. Brian Copeland and Scott Taylor (2003), “Trade, Growth and the Environment,” Journal of Economic Literature, Vol. 42, No. 1, pp. 7-71.
8. Maureen L. Cropper, Wallace E. Oates “Environmental Economics A Survey” Journal of Economic Literature Vol. XXX (June 1992), pp. 675-740

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir.
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar.
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir.
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar.
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir.
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir.
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır.
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır.
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100