ECTS - - Maliye - Vergi (Tezli)

Program mezunları Maliye-Vergi alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu olurlar.