ECTS - - Maliye - Vergi (Tezli)

Maliye - Vergi Yüksek Lisans Programı kamu ve özel sektörün ihtiyacına yönelik olmak üzere kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar. Program, "Maliye" alanındaki temel teorik bilgilerin yanısıra "Vergi" alanında ihtisaslaşmayı ve pratiğe yönelik beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Program,  kamu ekonomisi - hukuk ve bağlantılı alanlarda doktora yapmak isteyen öğrenciler için de uygundur.