ECTS - - Maliye - Vergi (Tezli)

Maliye-Vergi (Tezli) programı 6 adet seçmeli ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri dersi (toplam 40 AKTS) ve Tez (80 AKTS)'den oluşmaktadır.