ECTS - - Maliye - Vergi (Tezli)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
ISL555 Araştırma Yöntemleri
MLY599 Tez
MLY500 Seminer
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Dışı Seçmeli
Alan Dışı Seçmeli

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
MLY502 Türk Vergi Mevzuatı II
MLY503 Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü ve Vergi Yargısı
MLY504 Bütçe Sistemleri
MLY505 Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Sorunları
MLY506 E-Ticaret ve Vergilendirme
MLY507 AB Vergi Politikaları
MLY508 Vergi Politikası
MLY509 Mali Suçlar Hukuku
MLY510 Gümrük Vergileri
MLY511 Sermaye Şirketlerinin Vergilendirilmesi
MLY513 Finansman Hukuku
MLY515 Vergi Teorisi ve Politikası
MLY501 Türk Vergi Mevzuatı I