ECTS - - Maliye - Vergi (Tezli)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ISL555 Araştırma Yöntemleri 2 3 5 3 - - - 5 5 - 4 -
MLY599 Tez - - - - - - - - - - - -
MLY500 Seminer - - - 5 - - - - 4 - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -

Alan Dışı Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MLY502 Türk Vergi Mevzuatı II - - 5 5 - - 4 - - - - -
MLY503 Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü ve Vergi Yargısı - - - - 4 - 5 - 5 - - -
MLY504 Bütçe Sistemleri - - 4 4 5 - - - 5 - 5 5
MLY505 Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Sorunları - - 5 4 - 5 - - 5 5 - -
MLY506 E-Ticaret ve Vergilendirme - - 5 - - - 4 - - - 3 5
MLY507 AB Vergi Politikaları - - - 5 - - 5 5 5 - 2 -
MLY508 Vergi Politikası - - - 4 5 - - 5 - - 5 -
MLY509 Mali Suçlar Hukuku - - 5 5 3 2 - - - 5 - -
MLY510 Gümrük Vergileri - - 4 - - - 3 - 5 - 5 -
MLY511 Sermaye Şirketlerinin Vergilendirilmesi - 4 3 4 - 2 - 2 - 3 1 -
MLY513 Finansman Hukuku - - - 1 - 2 2 2 - - - -
MLY515 Vergi Teorisi ve Politikası - 1 1 - - - 1 - - - - -
MLY501 Türk Vergi Mevzuatı I - - - - - - - 5 5 - 5 -
FNCE508 Mali Analiz - - - - - - - - - - - -
AB512 Avrupa Birliği`nde Güncel Sorunlar - - - - - - - - - - - -
ECON506 Makroiktisat Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
ECON509 Uluslararası İktisat - - - - - - - - - - - -
ECON510 Kamu Ekonomisi - - - - - - - - - - - -
ECON511 İktisat Politikası - - - - - - - - - - - -
ECON512 Finansal İktisat - - - - - - - - - - - -
ECON514 Ekonomik Bütünleşme - - - - - - - - - - - -
ECON515 Küreselleşme ve Bölgeselleşme - - - - - - - - - - - -
ECON523 Türkiye Ekonomisi - - - - - - - - - - - -
ECON524 Maliye Politikası - - - - - - - - - - - -
ECON526  Para ve Para Politikası - - - - - - - - - - - -
FNCE504 Finansal Yönetim - - - - - - - - - - - -
FNCE514 Muhasebe Kuramı ve Standartları - - - - - - - - - - - -
FNCE517 Finansal Piyasalar - - - - - - - - - - - -
LOJ506 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar - - - - - - - - - - - -
LOJ503 Dış Ticaret ve Gümrük Rejimleri - - - - - - - - - - - -
LOJ508 Temel Muhasebe ve Mali Tablolar - - - - - - - - - - - -
KMH527 Vergi Hukuku I - - - - - - - - - - - -
KMH530 Vergi Hukuku II - - - - - - - - - - - -
ECON522 Ekonomik Büyüme ve Kalkınma - - - - - - - - - - - -