AKTS - Ekonomik Büyüme ve Kalkınma

Ekonomik Büyüme ve Kalkınma (ECON522) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ekonomik Büyüme ve Kalkınma ECON522 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Özgür Bor
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste, kalkınma konusundaki farklı yaklaşımlar eleştirel bir biçimde değerlendirilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kalkınma konusundaki farklı yaklaşımlar eleştirel bir biçimde değerlendirilecektir
  • Bazı ülkelerin neden nispeten yoksul kaldığı, azgelişmişlik sorununa çözüm, büyüme dinamikleri ve küreselleşmenin kalkınma üstündeki olası etkileri gibi konular ele alınacaktır.
Dersin İçeriği Kalkınma iktisadının temelleri, ekonomik büyüme, kalkınma ve eşitsizlik, sağlık ekonomisi, eğitim ekonomisi, cinsiyet ve aile, yardım ve kalkınma, yolsuzluk, mikrokredi, kredi, tasarruf ve sigorta, tarım ekonomisi, şehirleşme, çevre ve kalkınma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Ön Okumalar Thorbecke, E. (2007). The Evolution of the Development Doctrine, 1950-2005. In Mavrotas G. and A. Shorrocks (eds.), Advancing Development: Core Themes in Global Economics, New York: Palgrave Macmillan, pp. 3-36. {Çeviri: Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma: Seçme Yazılar (Derleyen ve Yayına Hazırlayan Fikret Şenses) içinde, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009, ss. 123-176.} Rapley, J. (2007). Understanding Development, Theory and practice in the Third World, Third Edition, Boulder & London: Lynne Rienner, Chapter 1-5.
2 Kalkınmanın Geleneksel Modelleri ve Yaklaşımları Todaro, M. P. and S. P. Smith (2003). Economic Development, 8th Edition, Addison-Wesley, Chapter 4.
3 Büyümenin Öncülleri, Harrod-Domar Modeli, Solow Modeli ve Büyümenin Kaynakları Thirlwall, A. P. (2002). The Nature of Economic Growth: An Alternative Framework for Understanding the Performance of Nations, Edward Elgar, Chapter 1&2. İsmihan, M. ve K. Metin-Özcan (2006), Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Kaynakları, 1960- 2004, İktisat İşletme ve Finans, 241, 74-86. Yeldan, E. (2011). İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri. 2. Baskı, Efil Yayınevi, Bölüm IV.
4 İçsel (yeni) Büyüme Modelleri Romer, P. (2008). Beyond Classical and Keynesian Macroeconomic Policy, In Secondi G. (ed.), The Development Economics Reader, London and New York: Routledge, pp. 49-56. Thirlwall, A. P. (2002). The Nature of Economic Growth: An Alternative Framework for Understanding the Performance of Nations, Edward Elgar, Chapter 2. Yeldan, E. (2011). İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri. 2. Baskı, Efil Yayınevi, Bölüm VI&VII.
5 Beşeri Gelişme, Büyüme, Siyaset ve Kalkınma Sen, A. (2008). Perspectives on the Economic Development of India and China, In Secondi G. (ed.), The Development Economics Reader, London and New York: Routledge, pp. 34-40. The Economist (2008). The Poor and the Rich, In Secondi G. (ed.), The Development Economics Reader, London and New York: Routledge, pp. 42-48. Brady, D., and Spence, M. (2009) Leadership and Politics: A Perspective from the Growth Commission, Oxford Review of Economic Policy, 25(2), 205-18. Acemoglu, D. and J. A. Robinson D. (2000). Political Losers as a Barrier to Economic Development, American Economic Review Proceedings, 90 (2), 126-30. [Commission on Growth and Development (2008), The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development, Washington, DC, International Bank for Reconstruction and Development and the World Bank.]
6 Büyüme ve Kalkınmanın Politik Ekonomisi: Türkiye Öniş, Z. ve F. Şenses (2007). Global Dynamics, Domestic Coalitions and a Reactive State: Major Policy Shifts in Post-War Turkish Economic Development, METU Studies in Development, 34 (2), 251-286. {Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma: Seçme Yazılar (Derleyen ve Yayına Hazırlayan Fikret Şenses) içinde, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009, ss. 705-744.} İsmihan, M (2009). Kronik İstikrarsızlık ve Potansiyel Büyüme Hızı: Türkiye Deneyimi, 1960-2006. DEÜ İİBF Dergisi, 24 (1), 73-91. Altuğ, S., Filiztekin, A. and Ş. Pamuk (2008). Sources of long-term economic growth for Turkey, 1880–2005. European Review of Economic History, 12(3), 393-430. [İsmihan, M., Metin-Özcan K. and A. Tansel (2005) The Role of Macroeconomic Instability in Public and Private Capital accumulation and Growth: The Case of Turkey 1963-1999, Applied Economics, 37 (2), 239-251.]
7 Talep Yönlü Büyüme: İmalat Sanayi, İhracat, Ödemeler Dengesi Kısıtları ve Thirlwall Kanunu Thirlwall, A. P. (2002). The Nature of Economic Growth: An Alternative Framework for Understanding the Performance of Nations, Edward Elgar, Chapter 4&5. Thirlwall, A. P. (2011). Balance of payments constrained growth models: History and overview. PSL Quarterly Review, 64(259), 307-351. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2049740 Aricioglu, E., Ucan O & Sarac, T. B. (2013). Thirlwall’s Law: The Case of Turkey, 1987–2011. International Journal of Economics and Finance, 5 (9), 59-68.
8 İstikrarsızlık, Harcama Dinamikleri, Siyaset, Verimlilik ve Büyüme İsmihan, M. and F. G. Özkan (2005). Political Instability, Public Investment, and Macroeconomic Performance. Economics Bulletin, 5(2), 1-12. Easterly, W. (2002). The Elusive Quest for Growth: Economists Adventures and Misadventures in the Tropics, Cambridge, Massachusetts and London: The MIT Press, pp. 217-239. Rodrik, D. (1999). Where Did all the Growth Go? External Shocks, Social Conflict and Growth Collapses. Journal of Economic Growth, 4, 385–412. İsmihan, M. (2012). The Political Economy of Productivity Collapses and Accelerations: The Turkish Experience, 1950-2010, Presented in the International Conference on Economics III, Çeşme-İzmir, November, 1-3. [Alesina, A. and D. Rodrik (1994). Distributive Politics and Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 109(2), 65-90.]
9 Coğrafya, Kurumlar, Demokrasi ve Kalkınma. Acemoglu, D. (2003). Root Causes: A Historical Approach to Assessing the Role of Institutions in Economic Development, Finance & Development, 40 (2), June 2003, 27-30. Rodrik, D. and A. Subramanian (2003). The Primacy of Institutions (And What This Does and Does Not Mean), Finance & Development, 40 (2), June 2003, 31-34. Sachs, J. D. (2003). Institutions Matter, But Not for Everything: The Role of Geography and Resource Endowments in Development Should Not be Underestimated, Finance & Development, 40 (2), June 2003, 38-41. Barro, R. J. (2008). Democracy and Growth, In Secondi G. (ed.), The Development Economics Reader, London and New York: Routledge, pp. 92-98. Rodrik, D. (2000). Institutions for High-Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them, Studies in Comparative International Development, 35(3), 3-31.
10 Yoksulluk ve Kalkınma Banerjee, A. V. and E. Duflo (2008). The Economic Lives of the Poor, In Secondi G. (ed.), The Development Economics Reader, London and New York: Routledge, pp. 146-170. Şenses, F. (2008). Missing Links in Poverty Analysis in the Age of Neoliberal Globalization: Some Lessons from Turkey, New Perspectives on Turkey, 38, 61-81. {Çeviri: Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma: Seçme Yazılar (Derleyen ve Yayına Hazırlayan Fikret Şenses) içinde, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009, ss. 679-704.} The Economist (2008). New Thinking About an Old Problem, In Secondi G. (ed.), The Development Economics Reader, London and New York: Routledge, pp. 172-76.
11 Eşitsizlik ve Kalkınma Birdsall, N. (2008). Inequality Matters, In Secondi G. (ed.), The Development Economics Reader, London and New York: Routledge, pp. 135-145. Galor, O. (2009). Inequality and Economic Development: An Overview, http://www. brown.edu/Departments/Economics/Papers/2009/2009-3_paper.pdf. Barro, R. J. (2008). Inequality and Growth Revisited, Working Paper Series on Regional Economic Integration No:11, Asian Development Bank. Easterly, W. (2007). Inequality Does Cause Underdevelopment: Insights from a New Instrument. Journal of Development Economics, 84(2), 755-776. [Engerman, S. L. and K. L. Sokoloff (2000). Institutions, Factor Endowments, and Paths of Development in the New World. Journal of Economic Perspectives, 14(3), 217–232.]
12 Küreselleşme, Washington Mutabakatı, Küresel Kriz Ve Sonrası. Williamson, J. (2008). A Short History of the Washington Consensus, In Serra N. and J. E. Stiglitz (eds.), The Washington Consensus Reconsidered, Towards a New Global Governance, New York: Oxford University Press, pp. 14-30. Stiglitz, J. E. (2008). Is there a Post-Washington Consensus Consensus?, In Serra N. and J. E. Stiglitz (eds.), The Washington Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance, New York: Oxford University Press, pp. 41-56. A Group of Economists (2008). The Barcelona Development Agenda, In Serra N. and J. E. Stiglitz (eds.), The Washington Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance, New York: Oxford University Press, pp. 57-60. Stiglitz, J. E. (2013). The Post-Crisis Crises, Project Syndicate. http://www.project-syndicate.org/print/global-warming--inequality--and-structural-change-by-joseph-e--stiglitz [Öniş Z. and F. Şenses (2005). Rethinking the Emerging Post-Washington Consensus, Development and Change, 36 (2), 263-90. {Çeviri: Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma: Seçme Yazılar (Derleyen ve Yayına Hazırlayan Fikret Şenses) içinde, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009, ss. 347-385.}] [İsmihan, M., H. Olgun and F. M. Utku (2008). Globalization of National Economies, 1975-2005, International Research Journal of Finance and Economics, 1 (14), 68-81]
13 Politikalar, Kurumlar, Büyüme Stratejileri ve Kalkınma Naudé, W., Szirmai, A. & A., Lavopa (2013). Industrialization Lessons from BRICS: A Comparative Analysis, IZA Discussion Papers 7543, Institute for the Study of Labor (IZA). Rodrik, D. (2008). A Practical Approach to Formulating Growth Strategies, In Serra N. and J. E. Stiglitz (eds.), The Washington Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance, New York: Oxford University Press, pp. 356-66. Acemoglu, D. and J. A. Robinson (2006). Paths of Economic and Political Development, In Weingast B. R. and D. A. Wittman (eds.), The Oxford Handbook of Political Economy, New York: Oxford University Press, pp. 673-692. Bluhm, R. and A. Szirmai, 2012. Institutions and long-run growth performance: An analytic literature review of the institutional determinants of economic growth, UNU-MERIT Working Paper Series 033, United Nations University, Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology. [Hausmann, R., Rodrik, D. and A. Velasco (2008). Growth Diagnostics, In Serra N. and J. E. Stiglitz (eds.), The Washington Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance, New York: Oxford University Press, pp. 324-55.] [Stiglitz J. E. (2005). Development Policies in a World of Globalization, Putting Development First: The Importance of Policy Space in the WTO and International Financial Institutions, Gallagher K. (ed.), London ve New York: Zed Books, pp. 15-32. {Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma: Seçme Yazılar (Derleyen ve Yayına Hazırlayan Fikret Şenses) içinde, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009, ss. 281-306.}]
14 Makale Sunumları
15 Makale Sunumları
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Thorbecke, E. (2007). The Evolution of the Development Doctrine, 1950-2005. In Mavrotas G. and A. Shorrocks (eds.), Advancing Development: Core Themes in Global Economics, New York: Palgrave Macmillan
2. Thirlwall, A. P. (2002). The Nature of Economic Growth: An Alternative Framework for Understanding the Performance of Nations, Edward Elgar
3. Yeldan, E. (2011). İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri. 2. Baskı, Efil Yayınevi

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir.
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar.
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir.
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar.
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir.
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir.
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır.
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır.
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 117