AKTS - Vergi Teorisi ve Politikası

Vergi Teorisi ve Politikası (MLY515) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Vergi Teorisi ve Politikası MLY515 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders yüksek lisans öğrencilerine vergi teorisine ilişkin yaklaşımlar ve son dönem tartışmalar çerçevesinde vergi politikalarının iktisadi ve mali analizine yönelik yetkinliklerini geliştirme ve analitik bir çerçevede kullanma konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği Kavramsal açıdan vergilerin tanımlanması, vergilerin fonksiyonlarının belirlenmesi, vergi türleri, vergileme ilkeleri ve politikaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 I. Teorik Tartışmalarda Devlet ve Vergi: 1. , 2. ve 3. Hafta (16 Eylül, 23 Eylül, 30 Eylül)
2 I. Teorik Tartışmalarda Devlet ve Vergi: 1. , 2. ve 3. Hafta (16 Eylül, 23 Eylül, 30 Eylül)
3 I. Teorik Tartışmalarda Devlet ve Vergi: 1. , 2. ve 3. Hafta (16 Eylül, 23 Eylül, 30 Eylül)
4 Kuramsal çerçeve, vergilemeye yönelik amaçlar, vergileme süreci ve vergilerin sınıflandırılması: 4., 5. ve 6. Hafta (7 Ekim, 14 Ekim, 21 Ekim)
5 Kuramsal çerçeve, vergilemeye yönelik amaçlar, vergileme süreci ve vergilerin sınıflandırılması: 4., 5. ve 6. Hafta (7 Ekim, 14 Ekim, 21 Ekim)
6 Kuramsal çerçeve, vergilemeye yönelik amaçlar, vergileme süreci ve vergilerin sınıflandırılması: 4., 5. ve 6. Hafta (7 Ekim, 14 Ekim, 21 Ekim)
7 Vergilemede etkinlik, vergi politikaları makroekonomik istikrar ve büyüme ilişkisi: 7., 8. 9. ve 10. Hafta (28 Ekim, 4 Kasım, 11 Kasım, 18 Kasım):
8 Vergilemede etkinlik, vergi politikaları makroekonomik istikrar ve büyüme ilişkisi: 7., 8. 9. ve 10. Hafta (28 Ekim, 4 Kasım, 11 Kasım, 18 Kasım):
9 Vergilemede etkinlik, vergi politikaları makroekonomik istikrar ve büyüme ilişkisi: 7., 8. 9. ve 10. Hafta (28 Ekim, 4 Kasım, 11 Kasım, 18 Kasım):
10 Vergilemede etkinlik, vergi politikaları makroekonomik istikrar ve büyüme ilişkisi: 7., 8. 9. ve 10. Hafta (28 Ekim, 4 Kasım, 11 Kasım, 18 Kasım):
11 Vergilemede adalet, vergi politikaları ve ikincil dağılım: 11. ve 12. Hafta (25 Kasım, 2 Aralık):
12 Vergilemede adalet, vergi politikaları ve ikincil dağılım: 11. ve 12. Hafta (25 Kasım, 2 Aralık):
13 Vergilemeye ilişkin son dönem tartışmalar (çevre vergileri, sürdürülebilir kalkınma amaçları ve vergi politikaları, vergi uyumu ve küresel nitelikli vergiler): 13., ve 14. Hafta (9 Aralık, 16 Aralık):

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. OECD, IMF ve EUROSTAT Vergi veri tabanlar
Ders Kitabı 2. Ülkemizde Vergi Veri Tabanları
3. Nanak C. Kakwani, 1976, Measurement of Tax Progressivity: An International Comparison, The Economic Journal, 87 (March 1976), 7I-80
4. Adam.A,Pantelis,K.Athanasios,L. 2015 “Income inequality and the tax structure: Evidence from developed and developing countries”, JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS,138-153
5. Arcarons,J,Calonge,S. 2015 “Inference tests for tax progressivity and income redistribution: the Suits approach”, JOURNAL OF ECONOMIC INEQUALITY,2-13
6. H. Hakan Yılmaz, (2016), "Türkiye'de Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Yeniden Dağıtım Etkisi: 2002-2013 Dönemi", TUBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Proje Raporu, Ankara. http://www.tubitakvergi.ankara.edu.tr/Rapor.pdf (3/9/2016)
7. Hakkı Hakan YILMAZ, Mehmet Ali Özyer, Serap İnci Özyer (2016) Türkiye'de Maliye Politikası Uygulamasında 2002-2013 Döneminde Harcama Vergilerinin Yeniden Dağıtım Etkisi, TEK 2016 Ekonomi Kongresi
8. Özyer, M. A. 2014. Vergilerin Gelir Eşitsizliğine Etkisi: 2002 – 2008 Dönemi İçin Bir Analiz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi (Yayımlanmamış), Ankara
9. Hakkı Hakan YILMAZ, Mehmet Ali Özyer, Serap İnci Özyer (2019) Redistribution Effects of Taxes on Expenditure: The Case of Turkey (2002-2013), Review of Public Economics, 3/22

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir. X
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir X
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir.
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar.
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir.
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar. X
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir.
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir.
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır.
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır.
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0