ECTS - - Maliye - Vergi (Tezsiz)

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma yönetmeliğe uygun bir şekilde dersin öğretim üyesi tarafından belirlenmektedir.