ECTS - - Maliye - Vergi (Tezsiz)

Maliye-Vergi (Tezsiz) Programı 10 adet seçmeli ders (50 AKTS) ve 1 Dönem Projesi dersinden (40 AKTS) (toplam 90 AKTS'den) oluşmaktadır.