ECTS - - Maliye - Vergi (Tezsiz)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MLY598 Dönem Projesi 0 0 0 40
SBE-MLY-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MLY-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MLY-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MLY-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MLY-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MLY-AE1FA6 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MLY-AE1FA7 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MLY-AE1FA8 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MLY-GE1FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MLY-GE1FA2 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 0 0 30 90

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ISL555 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
MLY502 Türk Vergi Mevzuatı II 3 0 3 5
MLY503 Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü ve Vergi Yargısı 3 0 3 5
MLY504 Bütçe Sistemleri 3 0 3 5
MLY505 Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Sorunları 3 0 3 5
MLY506 E-Ticaret ve Vergilendirme 3 0 3 5
MLY507 AB Vergi Politikaları 3 0 3 5
MLY508 Vergi Politikası 3 0 3 5
MLY509 Mali Suçlar Hukuku 3 0 3 5
MLY510 Gümrük Vergileri 3 0 3 5
MLY511 Sermaye Şirketlerinin Vergilendirilmesi 3 0 3 5
MLY513 Finansman Hukuku 3 0 3 5
MLY515 Vergi Teorisi ve Politikası 3 0 3 5
MLY501 Türk Vergi Mevzuatı I 3 0 3 5
Toplam 42 0 42 70