ECTS - - Maliye - Vergi (Tezsiz)

Mezuniyet için temel koşul 2.00 ortalama üzerinde bir ortama ile müfredatta belirlenmiş derslerin başarı ile tamamlanması ve öğrencinin DD harf notu veya altında hiçbir ders notunun bulunmaması gerekmektedir.