ECTS - - Maliye - Vergi (Tezsiz)

İçerikler ve akts'lerin örtüşmesi şartıyla, önceki öğrenimde alınan dersler bölüm kararıyla sayılabilmektedir.