ECTS - - Maliye - Vergi (Tezsiz)

Tezsiz Yüksek Lisanstan sonra Doktora programlarına geçiş mümkün olmamaktadır. Bunun için Tezsiz'den Tezli'ye geçilmesi gerekmektedir.