AKTS - Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği (SE550) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yazılım Mühendisliği SE550 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, belli metot, teknik ve metodolojilere odaklanmaktan çok, genel mühendislik disiplini temellerinin bilgisayar tabanlı uygulamalarda sorun çözmeye uygulanmasını hedeflemektedir. Bu nedenle, deneysel ve sayısal metotlar, analiz ve tasarım teknikleri, proje zamanlama ve yönetim teknikleri, yazılım test aktiviteleri, yazılım dokümantasyon detayları, kalite güvence ve diğer yazılım mühendisliği konuları üzerinde durulacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazılım sistemleri için analiz, tasarım ve bakıma yönelik formal yöntemleri değerlendirmek
  • Yazılım geliştirme metodolojilerini arasındaki farkları anlamak
  • UML modeli elemanlarını ve ilgili bilgileri anlamak
  • Gereksinimlerin sınıflandırılması, özetlenmesi, modellenmesi ve çözümlemesini yapabilmek
  • Etkin tasarım elemanları yaratmak üzere model elemanlarını kullanmak
  • Yazılım projesi, konfigürasyonu ve risk yönetimi temellerini anmsamak
  • Farklı yazılım sınama stratejilerini tanımlamak
  • Geleneksel ve nesnesel yazılım sistemlerin sınama yöntemlerini tanımlayabimek
  • Yazılım, yazılım ürünü ve yazılım süreçleri ile ilgili ölçütleri açıklayabilmek
Dersin İçeriği Yazılım mühendisliğine ve ilgili konulara giriş; yazılım süreç ve proje metrikleri; proje planlama; zamanlama ve takip etme; konfigürasyon yönetimi; yazılım kalite güvence; gereksinim analizi; veri akış diyagramları ve ilgili konular; tasarım kavramları ve yöntemleri; geliştirme; test yöntemleri ve stratejileri; nesneye yönelik kavramlar ve prensip

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve yazılım mühendisliği kavramları Bölüm 1, 2 (ana kaynak)
2 Yaşam döngüsü modelleri Ch.3, Ch.4 (4.1.1-4.1.3)
3 Çevik Geliştirme Ch.5 (5.1-5.3, 5.4.1, 5.5.1)
4 Gereksinimleri Anlama Ch. 8
5 Gereksinimleri modelleme Ch. 9. Ch. 10
6 Gereksinimleri modelleme Ch.11 (11.1-11.4)
7 Tasarım Kavramları Ch. 12
8 Mimari ve Bileşen-tabanlı Tasarım Ch.13, Ch.14 (14.1-14.3)
9 Kullanıcı Arayüz Tasarımı Ch.15 (15.1-15.4)
10 Yazılım Sınama Stratejileri Ch.22 (22.1-22.4, 22.7-22.9), Ch.23(23.1-23.6)
11 Ürün Ölçütleri Ch.30 (30.1-30.3.3)
12 Süreç ve Proje Ölçütleri Ch.32 (32.1-32.2)
13 Yazılım Proje Maliyet tahmini Ch.33 (33.1-33.7)
14 Yazılım Bakımı Temelleri Ders notları
15 Dönem sonu sınavı
16 Dönem sonu sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Pressman, R. S. and B. R. Maxim, Software Engineering, McGraw Hill, 8th. Ed., 2014
Diğer Kaynaklar 2. Sommerville, I., Software Engineering, Addison-Wesley, 10th. Ed., 2015
3. ISO/IEC TR 19759:2005, Software Engineering - Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), ANSI, 2007
4. Van Vliet, H., Software Engineering: Principles and Practice, Wiley, 2008 (1st edition)
5. Tsui, F. F., Karam, O., Essentials of Software Engineering, Jones & Bartlett Publishers, 2006 (1st edition)
6. Schach, S. R., Object-oriented and Classical Software Engineering, McGraw Hill, 2006 (7th edition)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 130