ECTS - - Bilgi Teknolojileri (Tezli) Yüksek Lisans

Bu programdaki öğrencinin mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden CC/EX ve tez çalışmasından S notu alarak başarılı olması gerekmektedir (Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 120’dır.