ECTS - - Bilgi Teknolojileri (Tezli) Yüksek Lisans

Bu program, Y. Lisans seviyesinde (TYYÇ 7. Seviye) öğrenim veren bir programdır.