ECTS - - Bilgi Teknolojileri (Tezli) Yüksek Lisans

Y. Lisans (Tezli) programını başarı ile tamamlayan adaylar ilgili FBE'ler tarafından belirlenen koşullara sahip olmaları halinde doktora programlarına geçiş yapabilirler.