ECTS - - Bilgi Teknolojileri (Tezli) Yüksek Lisans

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgi Teknolojileri alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.