ECTS - - Bilgi Teknolojileri (Tezli) Yüksek Lisans

Bilgi Teknolojileri (IT), ülkemizin gelişen ve değişen bilişim teknolojileri gereksinimleri ve beklentilerini karşılayabilecek insan gücünün yetiştirilmesine yönelik, öncü ve yenilikçi bir eğitim programıdır. IT Yüksek Lisans Programı, ülkenin bilişim uzmanı açığının giderilmesine katkı sağlayacaktır. Programın ana amacı, bilişim teknolojilerinin analizi, tasarımı, geliştirilmesi ve yönetilmesi süreçlerini, çağdaş yöntem ve araçlarla öğretmek ve bu süreçlerin yönetimine yönelik liderlik becerilerini kazandırmak ve teşvik etmektir. Bu amaca yönelik, program kapsamında Bulut Bilişim, Sanallaştırma, Hizmet Odaklı Mimari, İş Süreç Modellemesi, Veri ve Ağ Güvenliği, Ağ Yönetimi, IT Strateji Planlaması ve Yönetişim, IT Ekonomisi, eTicaret gibi güncel teknoloji ve teknoloji eğilimlerinin anlatıldığı dersler yer almaktadır.

Yüksek lisans programı süresince, uygulanacak çeşitli öğretim yöntem ve teknikleri ile, öğrencilerin eleştirel düşünme, yazılı ve sözlü iletişim kurma, takım çalışması yapma ve bilimsel araştırma yapmaya yönelik becerilerinin gelişmesi sağlanmaktadır. Tezli yüksek lisans programı, öğrencileri bilişim teknolojileri alanında özgün bir araştırma yapmaya teşvik ederek doktora programlarına hazırlamaktadır