AKTS - İleri Yazılım Proje Yönetimi

İleri Yazılım Proje Yönetimi (SE552) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Yazılım Proje Yönetimi SE552 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yazılım projelerini planlama, izleme ve kontrol etmeyi öğretmektir. Ders, kendi organizasyonlarında yazılım proje yönetimini gerçekleştirme ve geliştirme teknikleriyle ve pratikleriyle ilgilenen herkese temel bilgi ve pratik becerileri kazandırır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Review the roles, responsibilities, and management methods of the software project manager
  • Discuss problems and concerns of software project manager
  • Explain scope, initiation, boundaries and stakeholders of a project
  • Define project organization, work breakdown structure and estimate project parameters
  • Use strategies and tactics involved in software project execution, people leadership and management
  • Review static V&V techniques
Dersin İçeriği Proje yönetimine giriş; algoritmik maliyet tahmin modelleri; gelişmiş maliyet tahmin modelleri; fonksiyon noktaları tahmini; risk değerlendirmesi; yaşam döngüsü modelleri; ön ürün geliştirme; yazılımların yeniden kullanımının yönetimi; yazılım yönetimi; yazılım olgunluk çerçeveleri; durum çalışmaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje Planlama Genel Bakış Bölüm 2 (Ders Kitabı)
2 Program Yönetimi ve Proje Değerlendirmesi Bölüm 3
3 Yazılım Efor Tahmini Bölüm 5
4 Aktivite Planlama Bölüm 6,
5 Risk Analizi ve Yönetimi Bölüm 7
6 Kaynak Atama Bölüm 8
7 Proje İzleme ve Kontrol Bölüm 9
8 Sözleşme Yönetimi Bölüm 10
9 Yazılım Kalite Güvencesi Bölüm 12
10 Konfigürasyon Yönetimi Bölüm 27 (Diğer Kaynaklar 5)
11 Yazılım Proje Yönetiminde Kullanılan Çeşitli Araçlar Diğer Kaynaklar (6)
12 Proje Bütçe Yönetimi Bölüm 7 (Diğer Kaynaklar 6-7)
13 Proje İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm 9 (Diğer Kaynaklar 6-7)
14 Proje İletişim Yönetimi Bölüm 10 (Diğer Kaynaklar 6-7)
15 Proje Satın Alma Yönetimi Bölüm 12 (Diğer Kaynaklar 6-7)
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Software Project Management, Bob Hughes & Mike Cotterell, 3rd Ed., 2003, ISBN: 0707709834X McGraw-Hill Publication
Diğer Kaynaklar 2. Software Project Management in Practice, Pankaj Jalote, ISBN 0-201-73721-3 (Addison-Wesley) 2002
3. Effective Project Management, 2nd ed., R.Wysocki, R. Beck. Crane, ISBN: 9971-51-402-8, Wiley 2000
4. Project Management, Best Practices for IT Professionals, Richard Murch, ISBN 0-13-021914-2, Prentice-Hall 2000.
5. Quality Software Project Management, R.T.Futrell, D.F. Shafer, and L.Shafer, Prentice-Hall, 2002, ISBN: 0-13-0912972
6. Software Engineering: A practitioner’s approach, R.S.Pressman, Sixth edition, ISBN: 007-123840-9, McGraw Hill 2005
7. www.spmn.com/products_software.html;www.gantthead.com;www.ittoolkit.com
8. Information Technology Project Management, Kathy Schwalbe, ISBN: 13: 978-0-619-21528-3

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 5
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 9 105
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 5 4 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 228