AKTS - Yazılım Kalite Yönetimi

Yazılım Kalite Yönetimi (SE554) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yazılım Kalite Yönetimi SE554 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yazılım kalitesi, kalite modelleri, standartlar ve metodolojileri konularını öğrencilere sunmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde ve yönetiminde uygulanan değişik yazılım kalite güvencesi aktivitelerini tartışmak
  • Yazılım kalite güvencesi sistemlerinin uygulama yönlerini kritik etmekek.
  • Sözleşmeyi gözden geçirme, gelişme ve kalite planları gibi proje başlamadan once yer alan yazılım kalite bileşenlerini açıklamak
  • Değişik yazılım gözden geçirme, denetim ve test stratejilerini ve uygulamalarını listelemek
  • Yönetimden önce yer alan yazılım kalite bileşenlerini, yazılım kalite güvencesi yönetim araçlarını tartışmak
  • Belgelendirme, süreç değerlendirme ve iyileştirme modelleri de dahil olmak üzere , yazılım kalite yönetimi standartlarını analiz etmek.
  • Yazılım kalite altyapı bileşenlerini, yönetim bileşenlerini, standartlarını, sertifika ve değerlendirmelerini kritik etmek
Dersin İçeriği Yazılım kalite ve güvencesine giriş; yazılım kalite metrikleri; yazılım kalite güvencesi oluşturmak; konfigürasyon yönetimi; yazılım onaylama ve doğrulama; gözden geçirme, denetim ve kontrol; yazılım süreçlerinin geliştirme modelleri; yazılım test stratejileri ve test teknikleri; yazılım süreç geliştirme ve kalite metrikleri üzerine örnek çalışmala

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazılım Kalitesine ve Güvencesine Giriş Bölüm 1-2 (ders kitabı)
2 Yazılım Kalite Etmenleri Bölüm 3
3 Yazılım Kalite Güvencesi Sistemlerinin Bileşenlerine Genel Bakış Bölüm 4
4 Yazılım Süreçlerini Geliştirme Modelleri Bölüm 7
5 Gözden Geçirme, Denetim ve Kontrol Bölüm 8
6 Test Stratejileri ve Test Teknikleri Bölüm 9 ve 10
7 Yordam ve İş Talimatları Configurasyon Yönetimi Bölüm 14 Bölüm 18
8 Yazılım Kalite Metrikleri Bölüm 21
9 Yazılım ölçütleri ve metrikleri üzerine örnek çalışmalar Diğer kaynaklar
10 SQA proje süreç standartları: 1 ISO 9001,9003,CMMI,ISO/IEC 15504 Bölüm 23
11 SQA proje süreç standartları: IEEE/EIA STD 12207, IEEE 1012,1028 ISO 9001,9003,CMMI,ISO/IEC 15504 Bölüm 24
12 Yazılım süreç değerlendirme ve geliştirme üzerine örnek çalışmalar Diğer kaynaklar, (araştırma makaleleri)
13 SQA Ünitesi Bölüm 26
14 Projelerin Sunumu
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Software Quality Assurance: From Theory to Implementation by Daniel Galin, Addison-Wesley, 2004, ISBN: 0201709457
Diğer Kaynaklar 2. Software Quality: Producing Practical, Consistent Software, by Ben-Menachem M, and Marliss G.S., Thompson Computer Press, 1997, ISBN: 1-85032-326-7.
3. Metrics and Models in Software Quality Engineering, Kan S.H., Addison-Wesley, 2002, ISBN: 0201729156
4. Software Quality Management and ISO 9001, Jenner M. John-Wiley & Sons, 1995, ISBN: 0471118885
5. Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach, N.Fenton and Shari Pfleeger, Thomson Computer Press, 1996, ISBN: 0-534-95425-1.
6. The Capability Maturity Model Report, M.C. Paulk et al., available at http://www.sei.cmu.edu/pub/documents/93.reports/
7. Software Engineering by Sommerville, Eight Edition, Addison Wesley 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer 2 15
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 8 115
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 131