AKTS - Yazılım İnşası ve Evrimi

Yazılım İnşası ve Evrimi (SE556) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yazılım İnşası ve Evrimi SE556 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı kodlama, doğrulama, birim testi, yanlış ayıklama gibi adımları içeren anlamlı yazılım inşası konularını ele alır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Yazılım inşası karmaşıklığını değerlendirme ve yönetme
 • Yazılım inşasında değişiklik tahminleri için özel teknikler kullanmak
 • Yazılım inşası doğrulaması tekniklerini açıklamak
 • Yazılım inşası satandardlarını açıklamak
 • İnşa modellerini ve farklarını açıklamak
 • Yazılım inşasını planlamak
 • Yazılım inşası sırasındaki ölçütleri toplamak
 • Yazılım inşası dillerini kullanmak
 • Yazılım inşası kodlamasını yönetmek
 • Yazılım inşası testlerini yönetmek
 • Mevcut kod ve kütüphanaleri kullanmak
 • Yazılım inşası kalitesini garantileyen yöntemleri açıklamak
Dersin İçeriği Yazılım inşası temelleri; yazılım karmaşıklığı; yazılım inşası yönetimi; yazılım inşası modelleri; yazılım inşası dilleri; kodlama; yazılım inşası testi; tekrar kullanma; doğrulama ve standart inşa; yazılım inşası kalitesi; entegrasyon.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Karmaşıklığın azaltılması Bölüm 1, 2,3 (ders kitabı), Diğer kaynaklar 9
2 Değişikliğin tahmini Bölüm 1, 2,3, Diğer kaynaklar 9
3 Doğrulama için inşa Bölüm 1, 2,3, Diğer kaynaklar 9
4 Yazılım inşası standartları Diğer kaynaklar 1
5 Yazılım inşası modelleri Diğer kaynaklar 1
6 Yazılım inşası yönetimi Bölüm 12
7 Yazılım inşası planlama Bölüm 15
8 Yazılım inşası ölçümü Diğer kaynaklar 9
9 Yazılım inşasıtasarlama Bölüm 17
10 Yazılım inşası dilleri Bölüm 16
11 Kodlama Bölüm 16
12 Yazılım inşası testi Bölüm 18
13 Tekrar kullanma Diğer kaynaklar 9
14 Yazılım inşası kalitesi Diğer kaynaklar 9
15 Entegrasyon Diğer kaynaklar 9
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Extreme Programming Explained: Embrace Change, K. Beck, Addison-Wesley, 1999, Chap. 10, 12, 15, 16-18, 21.
Diğer Kaynaklar 2. Sommerville, Software Engineering, seventh ed., Addison-Wesley, 2005
3. J. Bentley, Programming Pearls, second ed., Addison-Wesley, 2000, Chap. 2-4, 6-11, 13, 14, pp. 175-176
4. Hunt and D. Thomas, The Pragmatic Programmer, Addison-Wesley, 2000, Chap. 7, 8 12, 14-21, 23, 33, 34, 36-40, 42, 43
5. IEEE Std 1517-1999, IEEE Standard for Information Technology-Software Life Cycle Processes- Reuse Processes, IEEE, 1999
6. IEEE/EIA 12207.0-1996//ISO/IEC12207:1995, Industry Implementation of Int. Std. ISO/IEC 12207:95, Standard for Information Technology- Software Life Cycle Processes, IEEE, 1996.
7. B.W. Kernighan and R. Pike, The Practice of Programming, Addison-Wesley, 1999, Chap. 2, 3, 5, 6, 9
8. S. Maguire, Writing Solid Code: Microsoft’s Techniques for Developing Bug-Free C Software, Microsoft Press, 1993, Chap. 2-7.
9. S. McConnell, Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, Microsoft Press, second ed., 2004.
10. A Software Engineering Body of Knowledge, Thomas B. Hilburn, Iraj Hirmanpour, Soheil Khajenoori, Richard Turner, Abir Quasem; Latest Edition., 2004
11. Object-Oriented Software Construction (Book/CD-ROM), 2nd Edition, By Bertrand Meyer, Published by Prentice Hall PTR, 2000
12. An Introduction to Programming and Object Oriented Design Using Java, by Jaime Niño, Frederick A. Hosch, J. Nino, F. Hosch, 2003

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 10 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 228