AKTS - Yazılım Mimarisi

Yazılım Mimarisi (SE558) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yazılım Mimarisi SE558 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı yazılım tasarlama mimarileri, uygulaması, yazılım dilleri ve kritik sistemler konularında temel bilgiler vermektir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazılım tasarlama mimarileri, uygulaması, yazılım dilleri ve kritik sistemler temellerini açıklama
  • Farklı yazılım tekniklerini ve dökümantasyınunu uyglama
  • Çeşitli yazılım mimari inşasını, başarısını ve güçlüklerini analiz etme
Dersin İçeriği Yazılım mimarisine giriş; mimari iş çevrimi; mimari yaratma; durum çalışması; kaliteyi anlama ve ulaşma; yazılım mimarisini tasarlama, dökümante etme ve tekrar inşa etme; yazılım mimarisi değerlendirme metodları; yazılım mimarisine sayısal olarak karar verme yöntemleri; yazılım üretim hattı; aracı yazılım, servis-tabanlı, anlamsal ağlar, durum taba

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazılım kalite özellikleri Bölüm 3
2 Ara yazılım meimari ve teknolojileri Bölüm 4
3 Yazılım üretim hatları Bölüm 9
4 Durum tabanlı miamriler Bölüm 10
5 Model tabanlı mimariler Bölüm 11
6 Servis-tabanlı mimariler ve teknolojiler Bölüm 12
7 Anlamsal ağlar Bölüm 13
8 Yazılım aracıları Bölüm 43
9 Uygulamalı Mimari ve Tarzlar Software Architecture Foundations, Theory, and Practice by Richard N. Taylor, Nenad Medvidovic, Eric M. Dashofy -Bölüm 11
10 Fonksiyonel Olmayan Özellikler için Tasarım Bölüm 12
11 Güvenlik ve Güven Bölüm 13
12 Mimari Adaptasyon Bölüm 14
13 Alana Özel Yazılım Mühendisliği Bölüm 15
14 Standartlar Bölüm 16
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı Review of topics

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Essential Software Architecture by Ian Gorton, Springer, 2006
Diğer Kaynaklar 2. Software Architecture in Practice, Second Edition, by Bass, Clements and Kazman, Addison-Wesley Publishers, ISBN: 0-321-15495-9, 2007
3. Quality Software Project Management by Robert T. Futrell, Donald F. Shafer, and Linda I. Shafer, Prentice Hall, 2002
4. Evaluating Software Architecture- Methods and Case Studies, by Paul Clements, Rick Kazman, Mark Klein, ISBN: 020170482X, Addison Wesley, 2007.
5. Software System Architecture by Nick Rozanski and Eoin Woods, ISBN 0-321-11229-6, Addison Wesley, 2007
6. Software Product Line in Action Frank Van der Linden, Klaus Schmid, Eelco Rommes, ISBN 978-3-540-71436-1 Springer Berlin Heidelberg New York, 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 15
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 2 15 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 228