AKTS - Siber Güvenlik

Siber Güvenlik (CMPE535) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Siber Güvenlik CMPE535 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; - Siber güvenlik alanında mevcut durum, tarihi geçmiş, temel terminoloji ve önemli teknolojileri tanıtmak - Siber savaş ve bilgi savaşının kanuni, etik politik ve ekonomik boyutlardaki etkilerini açıklamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Siber güvenlik alanındaki konseptleri ifade edebilir.
  • Siber uzayda kullanılan güvenlik teknolojilerini tartışabilir.
  • Bilişim hukuku, uluslararası standartlar ve karşı tedbirlerin siber güvenlikle ilişkisini izah edebilir.
  • Bilgisayar suçları ve ağ güvenliğin konularındaki temel bilgileri hatırlar.
Dersin İçeriği Siber uzay ve siber güvenlikle ilgili temel kavramlar, siber suç, bilişim hukuku, bilgisayar hukuku ve siber hukuk, adli soruşturma ve bilgisayar, bilgi güvenliği ve kontrolü, bilgisayar ve ağ güvenliği, siber savaş, siber güvenlikte uluslararası standartlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Siber güvenlik problemi Ders notları
2 Teknoloji ve politika altyapısı - Internet’in tarihi - Ulusal ve uluslararası adli düzenlemeler - Siber uzayın sahibi Ders notları
3 Siber Suçlar-1 - Siber suç - Geleneksel bilgisayar korsanlığı: İlk korsanlar - Modern bilgisayar korsanlığı - Kimlik çalma ve taklidi Ders notları+Diğer kaynaklar-2
4 Siber Suçlar-2 - Siber uzayda terörizm ve organize suçlar - Devlet ve adli konular Ders notları+Diğer kaynaklar-2
5 Bilişim hukuku, Siber hukuk, Bilgisayar hukuku-1 Ders notları
6 Bilişim hukuku, Siber hukuk, Bilgisayar hukuku-2 Ders notları
7 Bilgisayarda suç sorgulaması - Terminoloji - Bilgisayarlarda delil - Arama ve el koyma - Delil işleme ve rapor yazımı Ders notları+Diğer kaynaklar-2
8 Bilgi güvenliği ve Kontrolü - Risk yönetimi - Değerlendirme ve tedbir geliştirme - Güvenlik ve farkındalık eğitimleri - Personel güvenliği - Fiziksel güvenlik Ders notları+Diğer kaynaklar-3
9 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği-1 - Kriptoloji - Veri tümlüğü - Karşılıklı güven ve kullanıcı yetkilendirme - Uygulama güvenliği (e-posta, web, IP-sec) - Ağlarda güvenlik (VPN, VLAN) Ders notları+Diğer kaynaklar-1
10 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği-2 - Atak tipleri ve güvenlik riskleri - Karşı tedbirler - Prensipler ve pratik güvenlik uygulamaları Ders notları+Diğer kaynaklar-1
11 Siber savaş Ders notları+Diğer kaynaklar-3
12 ISO/IEC-27032 Siber güvenlik rehberi Ders notları
13 Ödev ve projelerin takdimi. Yok
14 Siber güvenlikte güncel konular. Ders notları
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Cryptography and Network Security: Principles and Practice, William Stallings, Prentice Hall.
2. Computer Forensics and Cyber Crime, Marjie T. Britz, Pearson.
3. Defending Your Digital Assets Against Hackers, Crackers Spies and Thieves, Randall K. Nicolas, Daniel J. Ryan, Julie J.C.H. Ryan.
4. Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It, Richard O. Clarke, Harper Collins
5. Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know, P.W. Singer, Allan Freidman, Oxford University Press.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 2 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 8 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126