AKTS - Bilgi Erişimi

Bilgi Erişimi (CMPE563) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgi Erişimi CMPE563 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; bilgi erişim prensiplerini öğretmektir. Öğrencilere bilgi erişim ve sistemlerinin temel tasarım ilkeleri ve bu sistemleri test etmek için kullanılan yöntemler öğretilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgi erişim ve depolama sistemleri/veritabanları esaslarını bilir.
  • Bilginin tanım ve organizasyonu ile ilişkili olarak etkili bilgi arama ve erişimini uygular.
  • Bilginin organizasyonu sağlayan araç ve uygulamalara aşinadır.
  • Çevrim içi bilgi kaynakları üzerinde etkin arama yapabilen teknikleri tanır.
  • Başlıca bilgi erişim sistemleri ve arama motorlarının uygulama ve değerlendirmesi için teorik temeller, metodlar ve ölçümleri uygular.
Dersin İçeriği Organizasyon, bilgi arama ve erişim; metin sınıflandırma, indeksleme ve içerik analizi, yapısal olmayan verilerin modelleri, erişim ve sınıflandırma şemaları, arama tekniklerinin ve ilişkin arama motorlarının analizi, yapısal özellikleri ve değerlendirmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi erişime giriş IR01 Chap 1, IR02 Chap 1
2 Metin analizi ve ön işlemler IR01 Chap 2
3 Arama motorlarının yapısı IR01 Chap 4,5, IR02 Chap 2
4 Arama motoru robotları ve kazanımları IR01 Chap 20, IR02 Chap 3
5 Metin işleme IR01 Chap 4,5, IR02 Chap 4
6 Indeks derecelendirme IR01 Chap 4,5, IR02 Chap 5
7 Sorgular ve arayüzler IR01 Chap 9,12, IR02 Chap 6
8 Metin sınıflandırma IR01 Chap 16,17, IR02 Chap 9
9 Metin kümelendirme IR01 Chap 16,17, IR02 Chap 9
10 Erişim modelleri IR01 Chap 11,12, IR02 Chap 7
11 Arama motorları değerlendirmesi -I IR01 Chap 8, IR02 Chap 8
12 Arama motorları değerlendirmesi -II IR01 Chap 8, IR02 Chap 8
13 Sosyal Arama IR02 Chap 10
14 Kelimelerin ötesindeki durum IR01 Chap 10,14, IR02 Chap 11
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. (IR01) Introduction to Information Retrieval, Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schütze, Cambridge University Press, 2008, ISBN-13: 978-0521865715.
2. (IR02) Search Engines: Information Retrieval in Practice, Bruce Croft, Donald Metzler, Trevor Strohman, Pearson/Addison-Wesley, 2009, ISBN-13: 978-0136072249.
Diğer Kaynaklar 3. Information Retrieval: Implementing and Evaluating Search Engines, Stefan Buettcher, Charles L. A. Clarke, Gordon V. Cormack, The MIT Press, 2010, ISBN-13: 978-0262026512.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125