AKTS - Semantik Web Programlama

Semantik Web Programlama (CMPE567) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Semantik Web Programlama CMPE567 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı Semantik web ve nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sunmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Semantik Web Teknolojilerinin yapısını, kullanımını ve World Wide Web teknolojilerini nasıl şekillendiğini anlar.
  • Metadata, RDF, ontoloji konseptlerini ve bunların XML tabanlı syntax daki tanımlarını anlar.
  • Lojik semantik ile OWL ilişkisini tanımlar.
  • Ontoloji mühendislik yaklaşımlarını ve semantik web servislerini kullanır.
Dersin İçeriği XML, kaynak tanımlama dili, web ontoloji dili, ontolojiler ve kuralları, sorgulama dilleri-SPARQL, ontoloji mühendisliği, semantik web uygulamaları ve servisleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş & XML Ders Notları
2 Kaynak Tanımlama Dili-RDF Ders Notları Bölüm 2 (Ders Kitabı 1)
3 Kaynak Tanımlama Dili -RDF Ders Notları Bölüm 3 (Ders Kitabı 1)
4 Web Ontoloji Dili-OWL Ders Notları Bölüm 4 (Ders Kitabı 1)
5 Web Ontoloji Dili-OWL Ders Notları Bölüm 5 (Ders Kitabı 1)
6 Ontolojiler ve Kuralları Ders Notları Bölüm 6 (Ders Kitabı 1)
7 Ontolojiler ve Kuralları Ders Notları Bölüm 7(Ders Kitabı 1)
8 Query Dilleri-SPARQL Ders Notları Bölüm 7 (Ders Kitabı 1)
9 Query Dilleri- SPARQL Ders Notları Bölüm 7 (Ders Kitabı 1)
10 Ontoloji Mühendisliği Ders Notları Bölüm 8 (Ders Kitabı 1)
11 Ontoloji Mühendisliği Ders Notları Bölüm 8 (Ders Kitabı 1)
12 Semantik Web Uygulamaları Ders Notları Bölüm 9 (Ders Kitabı 1)
13 Semantik Web Servisleri Ders Notları
14 Semantik Web Servisleri Ders Notları
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Foundations of Semantic Web Technologies (Chapman & Hall/CRC Textbooks in Computing) Pascal Hitzler , Markus Krötzsch , Sebastian Rudolph ,Antoniou, G. and F. van Harmelen. 2004.
Diğer Kaynaklar 2. Powers, S. 2003. Practical RDF. Sebastopol, CA: O'Reilly.[ISBN: 0-596-00263-7]
3. Hebeler, J., Fisher, M., et al., Semantic Web Programming, Wiley, 2009
4. Grigoris Antoniou and Frank van Harmelen, A Semantic Web Primer, 2nd Edition, 2008 The Massachusetts Institute of Technology Press, ISBN: 978-0-262-01242-3

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 130